Burgemeester Smet prijst straatnamenboek aan

BEVEREN. In de Verlatzaal van Cortewalle werd het boek"Buizelendam" door de redactie van "De Beverse Klok" voorgesteld. In het boek staan meer dan 500 Groot-Beverse straatnamen voorgesteld en beschreven. De auteur, Gerda Drieghe, werkte er meer dan drie jaar aan. Het was Rik Van Daele, Directeur van het CC Ter Vesten, die het boek besprak. Hij noemde het vlot leesbaar, beknopt en niet langdradig. Daaruit besloot hij dat "Buizelendam" was geschreven voor een ruim publiek.

Er staan trouwens ook bijzonder leuke verhalen in uit de tijd van toen. Zoals de tijd dat er nog tramsporen lagen in Vrasene en Kieldrecht. DirecteurVan Daele deed een oproep naar de andere gemeenten, om ook zo'n straatnamenboek uit te geven. Hij merkte wel op dat er zo weinig vrouwennamen aan straten worden gegeven en hoopte dat er in de toekomst rekening mee zal gehouden worden.


Roger Puynen, redacteur van De Beverse Klok, schetste het ontstaan van het initiatief , de voorbereiding en het uitgeven van  het boek. Op een ludieke manier wees hij op de waarde van "Buizelendam". Het is volgens hem een boek dat je kan meenemen naar de slaapkamer. Voor schrijfster Gerda Drieghe werd het opzoeken van de betekenis van de straatnamen, een verslaving. Een verslaving die ze nu op andere mensen kan overbrengen via het boek.
Om een straat op te vragen kan je de GSM nemen en een SMS-je zenden voor uitleg. Ofwel tik je de naam in en de GPS wijst je de weg. Volgens Roger Puynen komt er nu ook nog een ander letterwoord bij. De GDS. Een nieuw letterwoord dat gewoon betekent: Gerda Drieghe's Stratenboek.


Burgemeester François Smet was fier en dankbaar dat hij het boek "Buizelendam" mocht aanprijzen als een stukje geschiedenis van Beveren. Hij dankte al de Beverenaars die meehielpen om deze brok geschiedenis samen te brengen om te bewaren voor het nageslacht. De burgemeester bracht ook hulde aan de redactie van De Beverse Klok die het 10-jarig bestaan vierde. Bij de oprichting van de krant had de burgemeester reeds zijn dankbaarheid geuit omdat Beveren met De Beverse Klok, eindelijk weer een eigen blad kreeg. Telkens weer als de krant verschijnt, om de veertien dagen, leest de burgemeester ze van de eerste tot de laatste letter. En daarmee voerde hij promotie voor het product van hoofdredacteur Wilfried Andries.


Tot slot "klapte" hij ook nog uit de biecht toen hij meedeelde dat de redactie van De Beverse Klok, al aan een volgend boek denkt. Het zou gaan over "Het Beverse Verenigingsleven". In 2001 werd ook reeds  "De Beverenaars van de Twintigste Eeuw" uitgegeven door De Beverse Klok. (F)