Nieuwe verkeerssituatie aan rotonde Duivenhoek in Elversele

ELVERSELE. De rotonde op de Duivenhoek wijzigt ingrijpend de verkeerssituatie op het kruispunt, niet alleen voor wat de voorrang van de bestuurders op het rondpunt betreft, maar ook wat de bereikbaarheid aangaat van de bewoners van de parallelwegen aan beide zijden van de tunnel.

Op de parallelwegen is er  over de h?le lengte van de tunnel verkeer toegelaten in beide rijrichtingen.

Verkeersborden, wegmarkeringen en vaste hindernissen duiden de weggebruiker op welke wijze de parallelwegen kunnen worden opgereden ?n verlaten om zijn weg in de richting van St. ? Niklaas of van Hamme op de N 41 verder te zetten.

Het gemeente bestuur van Temse benadrukt dat volgens de wegcode elke bestuurder op de rotonde voorrang heeft t.a.v. het verkeer dat het rondpunt oprijdt.  De bestuurder op het rondpunt dient voorrang te verlenen aan de voetganger(s) die op een reglementaire wijze de rijbaan van de rotonde op de oversteekplaats voor voetgangers overste(e)k(t)en.  Ook moet hij bij het verlaten van het rondpunt de gekozen richting met de richtingsaanwijzers aangeven. (mb)