Beverse sportclubs maken kennis met drugspreventie

BEVEREN. Tijdens de algemene vergadering van de Gemeentelijke Sportraad konden Beverse sportclubs kennismaken met de drugspreventie in de gemeente. Het was politiecommissaris Patrick Boons die de hele problematiek benaderde. De aanwezigen konden de verschillende soorten drugs ter plaatse bekijken. De Beverse politie werkt rond de doelstelling, de verkoop en het gebruik van drugs, inclusief de overlast die er mee gepaard gaat, beheersbaar te houden. Het gaat hierbij specifiek naar jeugdigen - 25 jaar, in en rond scholen, cafees, dancings, op fuiven en ontmoetingsplaatsen met inbegrip zowel thuis als op de openbare weg.

Commissaris Boons onderstreepte dat het belangrijk is, ook voor sportclubs, te kunnen deelnemen aan een soortpartnership en dat omdat men samen meer kan bereiken. Ouders en de onderwijssector zijn sleutelfiguren in de preventie aar ook de bevolking heeft een signaliserende functie. De politie wil hierbij een ondersteunende en co?nerende rol spelen. Het kadert trouwens in het veiligheidsbeleid van de lokale overheid.


In de sport wordt druggebruik  of doping, geregeld bij decreet inzake medische verantwoorde sportbeoefening. De wetgeving is van toepassing op de sportbeoefenaars, de begeleiders en de sportvereniging zelf. Het is de wet die ook de controle en het toezicht op verantwoord sporten regelt alsook de disciplinaire maatregelen en strafbepalingen. Er werd nog eens duidelijk gesteld waarom doping wordt genomen: om de prestatie te verbeteren, om de druk of stress aan te pakken en bij kwetsuren of ziekte.


De politie van Beveren werkt uiteraard op een veel uitgebreider terrein en voert een bijzonder diepgaand project rond drugs. De problemen worden opgespoord   en de politie kent zo 5 specifieke doelgroepen: de schoolomgeving, dancings-cafees, fuiven, openbare weg en het housegebruik en -dealing. Onderzoek te Beveren heeft uitgemaakt dat in de scholen enkel het secundair in aanmerking komt maar er zijn wel weinig drugs in de school. Wel na en voor de lessen en tijdens de pauzes. Het is vooral cannabis dat hier wordt gebruikt. De hoofdredenen voor druggebruik zijn: bij de groep willen horen, adolescentenproblemen, geen oudercontrole en afwezigheid van politioneel toezicht. Het probleem rond scholen brengt maar een beperkte overlast mee met rondhangende jongeren, van lawaaihinder en vandalisme. Commissaris Boons wees hierbij op de belangrijke rol van de wijkagent die raad kan geven maar ook een ontradend effect heeft en signaliserend werkt.


Drugs in en rond cafees en in de enige  dancing in Beveren, stelt zich anders. Er zijn een paar probleemcafees waar het cliënteel niet altijd Bevers is. De politie ervaart moeilijke medewerking van de verantwoordelijken. Er worden verschillende drugs genomen, gewoon voor het effect en het uithoudingsvermogen bij het uitgaan. In dit scenario wordt de politie wel geconfronteerd met nachtlawaai en vandalisme.


Voor fuiven worden specifieke accenten gelegd want de locaties wisselen. In 2002 waren er 45 verschillende locaties voor 153 verschillende organisatoren. Het cli?eel op fuiven verschilt ook in aard.


Het druggebruik langs de openbare weg en thuis, wordt door de politie niet onderschat. Voor hen is het belangrijk dat ze daarover info krijgen vanuit de naaste omgeving. De wijkagent krijgt ook hier een rol. Er is gebleken dat openbare weg en thuis, zich veel richt naar 12 tot 17-jarigen maar housegebruik is er ook op oudere leeftijd. Commissaris Boons zei dat zelfs reeds vloeibare XTC werd aangetroffen bij housegebruik, maar gelukkig was dat niet in Beveren. (F)