Gemeentelijke Sportraad Beveren wil meer kwaliteit in de sport

BEVEREN. De 158 bij de sportraad aangesloten Beverse verenigingen, hielden in de business-seats van KSK Beveren, de jaarlijkse algemene vergadering. Hier werd duidelijk dat Beveren wel degelijke een grote sportgemeente is. Voorzitter Jos Drieghe vatte het samen door er op te wijzen dat de sport, de sportdienst en het gemeentelijk sportbeleid hier onmisbaar zijn.  De voorzitter vond dat de gewone lokale sportclubs ook toekomst hebben, maar dat ze zich wel moeten kunnen ontwikkelen. In Beveren krijgen clubs met jeugdwerking bijzondere aandacht. Maar volgens de voorzitter zijn er toch in Beveren, net als overal in Vlaanderen, ook noden.

Zo is er nood aan een degelijke opleiding voor de trainers. Nood aan samenwerking tussen kleinere clubs want die zijn er te veel in Vlaanderen en zo dringen zich fusies op. Er is nood aan professionele ondersteuning om sport te kunnen promoten.

 

Langs de andere kant blijkt, dat ook in Beveren duidelijk wordt aangevoeld dat er bij dat alles een beperking is van het financieel niveau. De sportraadvoorzitter wees er op dat het budget voor de sport in de Vlaamse Regering amper 0,4 procent bedraagt van het totale budget. Voor cultuur daarentegen bedraagt het 2 procent. Uit het regeerakkoord van Minister Anciaux zou blijken dat men het budget voor sport geleidelijk aan zou verhogen. Er werd al de hoop uitgesproken om het op 1 procent te brengen. Hoe dan ook, de Beverse sportraad is het er unaniem mee eens, dat de kwaliteit in de sport dringend omhoog moet. Dat is het voorbije werkjaar gebleken uit werkgroepvergaderingen die er met de clubs waren.


Op het financieel vlak doet de gemeente Beveren zeker inspanningen. De gemeentelijke sportraad heeft voor de werking een budget van 7000 euro en voor de eigen organisaties nogmaals hetzelfde bedrag. De subsidiëring van de sportclubs volgens een puntensysteem, kostte aan de gemeente  dit jaar 62.500 euro of 2,5 miljoen BEF. In de begroting voor 2005 wordt het nog opgetrokken tot 63.800 euro. Verder komen er op die begroting ook twee nieuwe posten voor met 3000 euro voor jeugdwerking en schoolsport en 3000 euro voor opleiding van trainers.
De sportraad aanvaardde ook 8 nieuwe clubs. Dat zijn de Sunday Soccer Class, een opleidingscentrum voor voetballertjes waarvoor Danny Pfaff zich inzet, het Spinning Cycling Team Beveren, FC Kallo-city minivoetbal, Ave-Sport Melsele met recreatiesport, Wielertoeristen Zondagrijders Melsele, Boksclub Beverse Ring,  Schuttersvereniging Liggende Wip "Onder de Toren" Prosperpolder en de Schermclub Gymnasia Beveren.
In Groot-Beveren zijn er verder ook nog een 20-tal kleine clubs die niet zijn aangesloten bij de Sportraad. De meeste clubs telt deelgemeente Beveren waar er 75 van de 158 bij de Sportraad zijn aangesloten. De Gemeentelijke Sportraad bestaat uit een Raad van Bestuur waar 20 leden deel van uitmaken. Het dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter Jos Drieghe, secretaris Andre Van Landeghem die reeds 20 jaar de functie vervult, penningmeester Jean-Pierre Bosman en ondervoorzitter Koen Van Hal. Zij kunnen rekenen op de steun van sportfunctionaris Bavo Toremans en de schepen van sport Marc Van de Vijver. (F)