Genealogisch repertorium Elversele

TEMSE. Van de hand van Jerome Smet verscheen onder eigen beheer een CD betreffende de inwoners van Elversele van 1295 tot en met 1630.
De inhoud van het genealogisch repertorium is als volgt samengesteld. Het corpus bevat de familienamen in alfabetische volgorde. In ingekaderde tekst wordt de naamsverklaring en -info weergegeven. Telkens worden de bronnen weergegeven waar de gegevens werden gevonden.

Wanneer dit voorhanden is, werd een handtekening of het wapen ingescand van de betreffende persoon.
Het werk werd opgefleurd met vier verschillende dorpskaarten en 14 wijkkaarten met weergave van de nummers van de figuratieve kaarten, eventueel de naam van het perceel en de grootte.
Een geschiedkundige schets van Elversele aangevuld met enkele illustraties vervolledigen het werk. Bijgevoegd een weergave van de Toponiemen genummerd volgens de figuratieve kaart en met een alfabetisch gedeelte.
Het genealogisch repertorium is te verkrijgen bij de auteur Jerome Smet, Rozenlaan 39, 9140 Temse, tel. 03/771 15 43 tegen 20 EUR.