Fusie Zwijndrecht - Kruibeke kan (theoretisch)

Image
Het Oost-Vlaamse Kruibeke kan ook een fusie aangaan met het Antwerpse Zwijndrecht.
WIJNDRECHT. Nadat Burgemeester Minnebo verklaarde dat een fusie met Kruibeke niet mogelijk was zonder grondwetwijziging, meldde minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois dat dit niet klopt. Nochtans zei de burgemeester dat hij die onmogelijkheid had vernomen van de minister tijdens een informele ontmoeting in Antwerpen. De minister had dat toen wel gezegd, maar had er toch aan toegevoegd dat hij het "nog eens zou laten onderzoeken". En dat heeft hij ook gedaan.

Het resultaat van dat onderzoek was dat een fusie Kruibeke-Zwijndrecht wel degelijk kan. Er is geen grondwettelijk bezwaar tegen een gemeentefusie tussen twee gemeenten uit een verschillende provincie. De gewesten zijn bevoegd om de provinciegrenzen te wijzigen. De provincieraden moeten er advies over geven (provinciedecreet art. 260). Ingeval een provinciegrensoverschrijdende fusie van gemeenten moet de decreetgever dus ook de grenzen van die beide provincies wijzigen, na advies van de betrokken provincieraden. Er is daarvoor geen tussenkomst van de federale overheid nodig.

Zoals reeds gesteld in de beleidsnota van de minister is hij bereid om gemeentefusies in Vlaanderen materieel en inhoudelijk te ondersteunen. Dat geldt uiteraard ook voor een eventuele fusie tussen Kruibeke en Zwijndrecht. Hoe dan ook, Zwijndrecht blijft zeker geen vragende partij. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

In de gemeenteraad kwam ook de financiële afwikkeling bij de fusie KSK Beveren-RS Waasland ter sprake. Op 6 juni komt daar een gemeentelijke commissievergadering over.BEVEREN. Het was te verwachten...

ZWIJNDRECHT. Sp.a heeft op de gemeenteraad gevraagd naar het standpunt van de burgemeester i.v.m. het ‘huwelijksaanzoek’ van de Kruibeekse burgemeester Denert voor een eventuele fusie...

KRUIBEKE. De sp.a heeft de ophefmakende berichten waarin burgemeester Denert op pad gaat om een fusie met Beveren op te zetten, gebruikt voor wel een heel grappige reactie. Volgens de sp.a verveelt...

BEVEREN/KRUIBEKE. De burgemeesters van Kruibeke en Beveren zijn in hun voorstel om een fusie aan te gaan toch wel wat van de rechte lijn afgeweken. Dat blijkt uit de reacties. In Kruibeke werd er...

KRUIBEKE. Na het opmerkelijke nieuws dat de gemeenten Kruibeke en Beveren zouden samensmelten, komen de reacties los. "Cd&V Kruibeke stelt duidelijk dat het hier gaat om een persoonlijke...

Burgemeester Antoine Denert zou wat graag de plannen voor Kruibeke willen uittekenen voor een fusie met Beveren.BEVEREN/KRUIBEKE. Zowat iedereen heeft er de mond van vol: Kruibeke komt bij Beveren!...