Niet-onderwijsmensen mogen in Beveren ook ?avondstudie? geven

BEVEREN. De evolutie in het onderwijs is de jongste tien jaar nog moeilijk te volgen. Nu zal in  de Beverse gemeentelijke basisscholen ook de ?avondstudie? kunnen begeleid worden door buitenstaanders of niet-onderwijzers. Tot hiertoe was er voor de leerlingen die in de studie bleven, een geleiding die zorgde voor zogeheten ?geleide oefeningen?.

In 1978 was bepaald dat enkel onderwijsmensen daar voor konden instaan.
De laatset jaren hebben steeds minder leerkrachten er zin in om na de offici?le uren, nog te blijven voor de studie. Het is voor de directies zelfs moeilijk geworden om nog kandidaten te vinden. Daarom heeft de gemeentelijke onderwijscel aan het schoolbestuur voorgesteld in de toekomst niet-onderwijzend personeel in te zetten. Het wordt dan uiteraard enkel toezicht en geen studiebegeleiding.
De gemeente wil hen dezelfde vergoeding geven als voor het middagtoezicht: 8,04 euro per uur of aangepast aan de index : 10,61 euro. Voor onderwijzers bedraagt het uurloon 13,16 euro. Goede bijverdienste na half vier als de school uit is en dat vanaf 1 november?(F)