Nieuwe woningen in Woonproject 't Congoken

Image
Het bouwteam bovenop het dak bij de zonnepanelen. Hier zullen de bewoners ook nog een prachtig zonneterras hebben, gericht naar het zuiden.
BEVEREN. Aan het Congoken, met zicht op het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand heeft Interwaas het bouwproject voorgesteld dat weldra de eerste bewoners zal mogen verwelkomen. Voor de gemeente Beveren vormt dit project een bijzondere woonwijze  omdat het een soort bouwlint is dat bestaat uit ‘3 samenhangende onderdelen”. Het wordt wonen langs de Pastoor Steenssensstraat  en langsheen het plein dat als ’t Congoken al vele tientallen jaren is gekend. Al was het gewoon vroeger maar door het voetbalplein waarop Beverse voetbalsterren hebben getraind en gespeeld. Nu zijn er al 3 appartementen, 7 koopwoningen en 2 commerciële ruimtes te koop.

Schepen Peter Deckers, ondervoorzitter van Interwaas en schepen in Beveren voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, zei dat het Congoken voor de gemeente een belangrijk gebied was dat moest worden ingevuld. Er was niet alleen het deel naar de Onze-Lieve-Vrouwstraat toe maar ook achter het kerkje waar het jeugdlokaal zich bevond, moest worden aangepakt. En dat zal daar gebeuren door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Beveren werkt dus samen met verschillende partners.
Interwaas ontwierp ook in Kieldrecht aan de Weverstraat reeds een mooi woonproject uit dat niettegenstaande het geen goedkope woningen zijn, toch is vol geboekt. In de Marcel Van der Aastraat toonde Interwaas ook een goede visie te hebben in een nieuw project. Tenslotte zijn er nog de Daalstraat Vrasene waar het binnengebied met de Kerkstraat en de Brugstraat wordt verkaveld, en het Viergemeet en aan de Farnèselaan waar ook de Gewestelijke Maatschappij  aan mee werkt.

Het project wijst zeker naar een monument van een gebouw dat aan het plein een nieuwe aangename look geeft. De woningen zijn gebaseerd op typologie van de begijnhofwoning. De architect van het project is Jo Degelin uit Haasdonk maar afkomstig uit Beveren, ICOM uit Melsele is aannemer. In een tweede fase zullen extra woningen en garageboxen gerealiseerd worden. Aan de straatkant liggen op de benedenverdieping twee commerciële ruimtes. Boven de commerciële ruimtes bevinden zich de appartementen. Het adres van de commerciële ruimtes en appartementen is Pastoor Steenssensstraat 34, voor de woningen is het Congoken nummers 1 tot en met 7.
De zeven patiowoningen liggen in het verlengde langs het plein en hebben een rustige ingesloten voor- en achtertuin.

Image
Directeur Bart Casier van Interwaas, stelde het Project Congoken voor en wees daarbij vooral op de kwaliteit van de woningen.
Bart Casier, directeur van Interwaas, legde vooral de nadruk op kwaliteit die zelfs reeds wordt onderstreept door het feit dat het bouwproject is gelegen over ’t Congoken heen naar de kerk toe. Het moet er aangenaam wonen worden. Architect Degelin wees op de gebruikte materialen, en ook daaruit bleek de aandacht voor kwaliteit met zin voor detail en afwerking. Het gebouw werd opgetrokken in ‘gelijmde’ donkerrode handvormgevelsteen die aansluit bij de kleur van de straatklinkers.

De binnenstructuur is in silicaatsteen van hoge densiteit en met een goede thermische inertie en akoestische weerstand zodat de naaste buren niet meeluisteren! Het bouwwerk voldoet aan alle hedendaagse eisen op vlak van gebouwakoestiek, thermische isolatie en verwarming. Er is vloerverwarming. Zonnecollectoren op de daken zorgen mee dat er warm water is. De woningen kenmerken zich dus door een hoge graad van afwerking en energiezuinigheid. Dankzij allerhande premies en kortingen kan de koper na aankoop bovendien 10.000euro van de aankoopprijs recupereren.

Interwaas wil betaalbaar wonen in het Waasland stimuleren, ook voor gezinnen en personen die net buiten de sociale huisvesting vallen omdat het inkomen te hoog ligt. Daarom realiseert Interwaas woonprojecten die het verkoopt aan kostprijs.
Voor de verkoop van de kleine appartementen en woningen in het project Congoken geeft Interwaas voorrang aan gezinnen of alleenstaanden met een bescheiden inkomen, met kinderen en die afkomstig zijn uit Beveren. Ze sluiten echter geen andere kopers uit.

Image
De aannemers met in het midden architect Jo Degelin en rechts directeur Bart Casier van Interwaas en schepen Peter Deckers die tevens ook ondervoorzitter van Interwaas. Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland.

Bij Interwaas zegt men dat het degelijke woningen zijn en als de prijs er wordt bij genomen komen ze tot een goede verhouding prijs/kwaliteit. De 2 commerciële ruimtes kosten 135.000 euro en 146.000 euro. De prijzen van de appartementen gaan van 155.000 euro tot 312.500 euro. De woningen komen op ongeveer 250.000 euro maar een drietal gaan wel naar ruim 299.000 euro. Inbegrepen in de prijs zijn 21% btw op de aankoop van de woning en de kosten voor de aansluiting van de nutsleidingen (elektriciteit, water, gas).
Niet inbegrepen in de prijs zijn registratierechten voor de aankoop van de grond (10% van de waarde van de grond), erelonen en akte - en opmetingskosten en de kosten voor de individuele aansluiting van telefoon en kabeldistributie.
Daarmee krijgen we ook eens een idee hoe duur momenteel woongelegenheden zijn maar in die prijs zit dan wel de kostprijs van de grond,  de kostprijs van de gebouwen en de btw op de kostprijs van de woning.
Wie een woonst koopt heeft zich te houden aan verplichtingen. Zo mag de woning niet verhuurd worden en moet gedurende ten minste 10 jaar zelf bewoond worden  De woning mag gedurende 10 jaar niet verkocht worden en er mogen geen televisieantennes of andere zichtbare ontvangst- of zendinstallaties geplaatst worden.

In een volgend verslag bekijken we het project Congoken van naderbij. (Rolf Duchamps) 

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Interwaas heeft de inspiratiebundel 'Tricky Reynaert en Co' voorgesteld. De bundel met twee voorbeeldlessen, een tricksterverhaal van Marita de Sterck en een heleboel...

de nieuwe kolkenzuiger van InterwaasSINT-NIKLAAS. Interwaas heeft een nieuwe kolkenzuiger in gebruik genomen. Een  kolkenzuiger is een vrachtwagen die rioolkolken langs de kant van de weg...

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....