Ontoegankelijkheid voet- en fietspad Scheldebrug zorgt voor ongemakken

TEMSE. Sinds 9 augustus jl. zijn onderhoudswerken aan de Scheldebrug aan de gang en is het wandel- en fietspad aan de rechterzijde richting Bornem niet meer toegankelijk. Voetgangers, fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de overgang aan de andere zijde van de brug, die zowel langs Temsese als langs Bornemse zijde enkel te bereiken is via trappen.

Deze schikkingen blijken evenwel niet haalbaar voor de bromfietsers. Het stijgingspercentage van de trappen is te hoog en het doorganggootje te smal.

Burgemeester Luc De Ryck heeft zich ter plekke van de problemen vergewist en heeft onmiddellijk een initiatief genomen naar de opdrachtgevende overheid,
met name de afdeling Zeeschelde. Daarbij pleit hij voor een structurele oplossing die ook voor de bromfietsers haalbaar is. Tevens vraagt hij aandacht voor de fietsende studenten voor wie de zware boekentassen een extra probleem vormen bij het betreden van de trappen (fvdv)