Speelpleinwerking in Sint-Niklaas is gedeelde verantwoordelijkheid

SINT-NIKLAAS. Vzw Speelpleinwerkingen Waasland heeft een audit laten uitvoeren van de organisatie van de speelpleinwerkingen in Sint-Niklaas. Daaruit blijkt dat particuliere speelpleinwerkingen een sterkte is. Althans volgens de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk die de audit uitvoerde. De dienst ziet ook een gedeelde verantwoordelijkheid van de stad en de vzw Speelpleinwerkingen Waasland.

Ongeveer 80% van de speelpleinwerkingen in Vlaanderen wordt door gemeenten georganiseerd. De stad Sint-Niklaas kent enkele particuliere speelpleinwerkingen. "Die vormen een sterkte.", zegt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, "Daarom is het belangrijk deze structuur te koesteren en professioneel te ondersteunen. Speelpleinwerk heeft als hoofddoel kinderen een leuke en veilige vakantie te bezorgen, waardoor een kwalitatieve aanpak belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat het stadsbestuur een kader schept waarin zij inhoudelijk kan sturen en inspraak heeft én waardoor speelpleinwerkingen kwalitatief kunnen gaan werken. Dit wordt gerealiseerd door te werken met een stuurgroep, daarin zetelen vertegenwoordigers van het stadsbestuur, vertegenwoordigers speelpleinwerkingen Waasland en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk."

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk meldt in haar rapport twee grote aanbevelingen. De inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de particuliere speelpleinwerkingen is de opdracht en verantwoordelijkheid van vzw Speelpleinwerkingen Waasland. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) krijgt de opdracht vzw Speelpleinwerkingen Waasland te ondersteunen om hun inhoudelijke opdracht te verbeteren, en ondersteuning op maat te bieden aan de particuliere speelpleinwerkingen.

De logistieke en financiële ondersteuning is dan weer een opdracht van het stadsbestuur. Daarom engageert het stadsbestuur zich om mee te zoeken naar geschikte werkingslocaties voor de speelpleinwerkingen en naar een locatie voor opslagplaats van de materialenbank. Zo wordt onder meer de pastorijwoning van de Don Bosco-parochie ter beschikking gesteld voor de opslag van spelmateriaal.
Opdat de vzw Speelpleinwerkingen Waasland zich volledig op haar hoofdopdracht kan richten, neemt de stad de organisatie van de pretcamionette op zich. Dat is een mobiel speelplein dat langsgaat in verschillende wijken waar geen speelpleinwerking in de buurt is.

Daarnaast zorgt de stad voor de verzekering van de deelnemers en animatoren van de speelpleinwerkingen. Voor de aanwerving en pedagogische ondersteuning ervan zorgt de vzw Speelpleinwerkingen Waasland, met hulp van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. (mb)

 

 

Lees ook:

Speelpleinwerking Waasland blijft verder werken aan de verbetering van de kwaliteit van de speelpleinwerkingen.SINT-NIKLAAS. De vzw Speelpleinwerking (SWW) hield zich het voorbije jaar meer bezig...

De Wase Speelpleinwerking kijkt tevreden terug op de zomer.SINT-NIKLAAS. Met het einde van de zomervakantie valt ook het doek over geslaagd seizoen voor de Wase speelpleinwerking. Heel wat jonge...

BELSELE. In maart kampte speelpleinwerking Bob in Belsele met een zwaar tekort aan animatoren. In de pers verschenen er berichten dat Bob noodgedwongen een sabatjaar moest nemen. Die berichten deden...

Voor de vakantieperiode zoeken zowel de stad als de speelpleinwerking enthousiaste animatoren.SINT-NIKLAAS. Zowel vzw Speelpleinwerking Waasland als de stad Sint-Niklaas zijn op zoek naar animatoren...

SINT-NIKLAAS. Het gaat niet goed met de speelpleinwerking in Sint-Niklaas. Speelpleinwerking 'De Speelvogel' is definitief stopgezet en de werkingen Bob en Woezel nemen een sabbatjaar.

SINT-NIKLAAS. Vandaag start het nieuwe seizoen van de Wase speelpleinwerking. Meteen start ook de gezamenlijke monitorenwervingsactie van tien Wase speelpleinwerking.  Na ‘Goe...