Stadsbestuur zorgt voor kindvriendelijke speelterreinen

Image
De stad gaat werk maken van kindvriendelijke(re) speelterreinen. (illustratiefoto)
SINT-NIKLAAS. Uit het tweede witboek, waarin kindvriendelijkheid wordt genoemd als ultieme toetssteen voor het beleid, blijkt dat het stadsbestuur veel belang hecht aan kindvriendelijke speelruimte. Een belangrijk onderdeel van speelruimte zijn de (stedelijke) speelterreinen. De stad baat maar liefst een dertigtal speelterreinen uit waarvoor het bestuur verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid. Het is nu precies daarvoor dat de stad een samenwerkingsovereenkomst aanging met vzw Speelokee. Deze firma doet om de drie maanden een volledige rondgang in de stad, waarbij het de speeltoestellen en terreinen inspecteert op veiligheid. Sterke gebreken worden onmiddellijk opgelost, andere defecten worden doorgegeven aan de jeugddienst.

Elk jaar komen er enkele nieuwe speelterreinen bij. Zo wordt bij elke nieuwe verkaveling plaats gehouden voor een buurtterrein. Ook verouderde speelterreinen worden vernieuwd. Dit omdat de bestaande speeltuigen soms verouderd zijn, of omdat de demografie van de betreffende buurt gewijzigd is. Het jaarlijkse budget dat voor de inrichting van speelterreinen wordt uitgetrokken is 80.000 euro.

De inrichting van volgende speelterreinen werd gepland met het budget van het jaar 2008: Reynaertpark, Wallenhof, Populierenwijk, Kroonmolenplein, Dillaertwijk, Schommelaarstraat, Klavers en Klokkedreef.

De jeugddienst pakt de veranderingen steeds aan door middel van inspraak van de omwonenden. Er wordt eerst bekeken hoeveel kinderen van welke leeftijdsgroep er zijn. Vervolgens worden er enkele realistische ontwerpen op basis van het grondplan gemaakt. De bewoners mogen dan aanduiden op een enquêteformulier welk ontwerp ze kiezen.

De jeugddienst bezoekt de buurt om de formulieren op te halen, en nog een woordje uitleg te geven. Daarna wordt bekeken welk voorstel de meeste buurtbewoners kiezen. Vervolgens worden de wensen aan de logistieke dienst doorgegeven, die een aanbestedingsdossier opstart.

Een voorbeeld van een terrein waar de nieuwe toestellen al geplaatst zijn is het Reynaertpark. Daar stonden vroeger enkele toestellen (schommel, klimrek en veertoestel) met zand als valbodem. De toestellen waren sterk verouderd en vertoonden verscheidene defecten.

De schepen voor jeugd en de jeugddienst gingen in maart op plaatsbezoek. Daar ontmoetten ze de buurtwerkster die de wensen van de buurtbewoners doorspeelde: een natuurlijk ogend speelterrein. De voorkeur ging naar een speelhuisje met glijbaan, een wip, een schommel en een veerbeestje. Er werd bovendien gekozen naar een herlokalisatie richting buurthuis, zodat de gebruikers van het speelterrein in contact staan met de gebruikers van het buurthuis. 

Op 11 december werden de nieuwe toestellen geplaatst. In april 2009 wordt een openingsmoment voorzien voor de buurtbewoners en het speelterrein zal dan plechtig geopend worden door de bevoegde schepenen.

• Voor de herinrichting van het speelterrein Wallenhof, grenzend aan de Raul Steppestraat te Nieuwkerken, werd de buurt bevraagd in juni. Zij konden kiezen tussen 5 verschillende types speelterrein. De buurt koos voor een avonturenpad en een speelhuisje voor de allerkleinsten. De toestellen zullen binnenkort worden geplaatst.

• In de Populierenwijk wordt het sportterrein opgefrist. Er werd voorgesteld om het voetbalterrein zodanig aan te passen dat het kleiner wordt en dus minder aanzet tot wild spel. Bovendien wilde men het aanpassen aan het intensief gebruik. De voetbalzone zal daartoe worden versmald en verkort, mede door de aanplanting van hoog opgroeiende struiken aan de zijkanten. De huidige open doelen worden vervangen door gesloten doelen met vandalismebestendige netten. Ten derde worden kunstgraszones voor de 2 doelen aangelegd en ook de belijning en de balvangnetten worden aangepakt.

• Op het Kroonmolenplein werd een mini-pitch geïnstalleerd. Dit om aan de grote vraag naar ruimte om te voetballen binnen de stadskern te kunnen voldoen. Kunstgras zal nog worden aangebracht.

• Voor de Dillaertwijk werd een speelterreintje ontworpen in samenspraak met het wijkcomité. Daar zullen een wip, een open speelhuisje, drie fantasiefiguren en een petanquebaan worden geïnstalleerd.

• In de Schommelaarstraat Nieuwkerken zal een vogelnest-schommel worden geplaatst. Een buurtbewoonster stelde de vraag aan het stadsbestuur om een schommel te plaatsen in de straat. Omdat er een beschikbaar terreintje in de straat was, en het budget toereikend was, besliste het stadsbestuur op die vraag in te gaan. Na overleg met de buurt en de dorpsraad werd beslist welke schommel geplaatst zou worden, en op welke locatie. Er wordt ook een omheining voorzien zodat de kinderen veilig op het terrein kunnen spelen.

• Op het terrein aan sporthal de Klavers Belsele zal een nieuwe schommel en glijbaan worden geplaatst. Dit omdat de oude toestellen verouderd zijn.

• In de Klokkedreef ligt een klein onafgewerkt terreintje dat zal worden ingericht als speelterrein. De buurtbewoners kozen tijdens het bevragingsmoment voor een speelcombinatie met ooievaarsnest, loopbrugje, klimrek en glijbaan.

Ook de volgende jaren zal evenveel aandacht besteed worden aan het onderhoud en de vernieuwing van speelterreinen. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De stad Sint-Niklaas gaat vier speelterreinen vernieuwen. (illustratiefoto)SINT-NIKLAAS. Het grondgebied van Sint-Niklaas telt momenteel een dertigtal speelterreinen. Een aantal dat jaarlijks...