Uitbreiding vzw brengt KSK Beveren echt op nieuwe wegen

ImageBEVEREN. Begin december vond op KSK Beveren de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Tijdens deze wettelijk en statutair verplichte vergadering werd in de eerste plaats de jaarrekening van het vorige boekjaar van vorig seizoen goedgekeurd. Het moet deugd gedaan hebben aan allen die het goed menen met de club, dat het er financieel allemaal al wat beter uit ziet. Toen KSK naar Tweed was gedegradeerd zag het er maar belabberd uit. KSK Beveren is terug een financieel stabiele club, en dit heeft het in grote mate te danken aan de inbreng van voorzitter Dirk Verelst en de succesvolle KSKB olé actie.

Het bestuur wil dat de club financieel gezond blijft. Daarbij moet nog altijd de tering naar de nering gezet worden. Op een aantal grote uitgaven werd bespaard, het spelersbudget werd aangepast aan de normen van tweede klasse, en met de nog openstaande schuldeisers werden afbetalingsplannen afgesproken. De nog hangende juridische zaken worden van kortbij opgevolgd, maar kunnen in tegenstelling tot een jaar geleden de club niet langer "dood doen", enkel "pijn doen", zoals de voorzitter onlangs in een krant liet optekenen. De algemene vergadering keurde dan ook het budget voor het lopende seizoen goed.

De Algemene Vergadering van KSK Beveren stemde ook in met de kandidatuur van 4 nieuwe vzw leden. In eerste instantie waren dit de kandidaturen van dokter André Bolsens en Els Van Goethem. Zij woonden de voorbije maanden reeds de bestuursvergaderingen bij, en treden nu officieel toe tot de vzw.

Het lag ook binnen de verwachtingen dat Jo Van Moer e Eric Noteman zoude toetrede tot de vzw. Dat deden ze met veel overtuiging en enthousiasme. Jo Van Moer is zaakvoerder van transportbedrijf Van Moer Group en hoofdsponsor van KSK Beveren en  Eric Noterman is Managing Director van DP World Antwerpen, één van de grootste terminal operators in de Antwerpse haven met vestigingen over 24 landen. Dhr. Noterman was ook bij de KSKB Olé actie één van de zaakvoerders die er mee voor zorgde dat de nodige fondsen werden vergaard bij de grote havenbedrijven.

Door het toetreden van deze nieuwe leden bestaat de vzw KSK Beveren nu uit 9 mensen: Dirk Verelst, Renilde Peeters, Dirk Vergauwen, Tom Rombouts, de vzw Supportersvereniging KSK Beveren die wordt vertegenwoordigd door Joeri Lyssens, André Bolsens, Els Van Goethem, Eric Noterman en Jo Van Moer.

Uit deze 9 leden werd een nieuw bestuur van KSK Beveren samengesteld, dat volgens de statuten uit minimaal 3 leden moet bestaan. Dirk Verelst blijft voorzitter, zijn vrouw Renilde Peeters ondervoorzitter. Dirk Vergauwen nam ontslag als bestuurslid. Dirk is nl. sinds 1 augustus als werknemer in dienst van KSK Beveren, en mag deze taak niet combineren met een bestuursfunctie. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Els Van Goethem, die als ondervoorzitter van de jeugd dus ook in het hoofdbestuur de belangen van de Beverse jeugdwerking mag verdedigen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De afvaardiging van bestuur en supporters op het gemeentehuis van BeverenBEVEREN. In de Beverse gemeenteraad heeft raadslid Marijke De Graef (Vlaams Belang) om opheldering gevraagd in verband met de...

BEVEREN. Na een positieve evaluatie van de evavuatieoefening van vorige week krijgt KSK Beveren van de veiligheidscel van de KBVB de toelating om de resterende thuiswedstrijden af te werken met...

BEVEREN.  KSK Beveren heeft van Binnenlandse Zaken een negatief rapport gekregen voor haar hoofdtribune. Het gemeentebestuur van Beveren heeft, in overleg met KSK-Beveren-voorzitter Dirk...

BEVEREN. Dat de uitspraak van Jos Vaessen, de voorzitter van RC Genk, het bestuur van KSK Beveren heeft aangezet tot een reactie is meer dan logisch. Vaessen had in een toespraak tijdens een...

BEVEREN. Op het vlak van de investeringen in de sport, werd de trend ook in 2004 verder gezet. Daar heeft Schepen Marc Van de Vijver op gewezen. Beveren heeft de middelen en moet dus niet...

BEVEREN. Burgemeester Marc Van de Vijver ziet de toekomst van KSK Beveren nog altijd hoopvol tegemoet. Beveren heeft een voetbaltraditie en hij wil daarom proberen iets op te zetten dat Guillou kan...