Herleving Red Star Haasdonk start in 2009 in de voetbalcompetitie

ImageHAASDONK. In de polyzaal van het gemeentehuis werd maandagavond een historische informatievergadering gehouden voor de sportievelingen uit de gemeente en meer bepaald voor hen die het voetbal in hun hart voelen kloppen. De oprichting van een nieuwe voetbalploeg die in de Koninklijke Belgische Voetbalbond gaat spelen, is een feit geworden en het kersvers bestuur wilde dat heuglijk nieuws nu naar buiten brengen. Wie daarbij niet mocht ontbreken was burgemeester Marc Van de Vijver die, misschien wel gedreven door een gezond chauvinisme, zich uitermate ingezet heeft om 'zijn' deelgemeente alle mogelijkheden te geven om op een niveau van de 21ste eeuw aan voetbal te doen. En daar is dus Herleving Red Star Haasdonk uit geboren.

Luc Van Steelandt van HRS Haasdonk, kreeg de eer om voor het eerst in zijn functie van voorzitter een korte toespraak te houden als welkom op de infovergadering. Hij was blij om in aanwezigheid van de burgemeester en zoveel sportmensen, eens uit de doeken te doen waar de nieuwe club vandaan komt, waar ze nu staat en waar ze naartoe wil.

"Hetgeen we nu voorstellen zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking van het gemeentebestuur. Mensen die al naar de werken gingen kijken op het vroegere terrein in de Poerdam die hebben wel gezien dat al heel wat werk is geleverd maar dat er ook nog veel moet gebeuren. We danken dan ook het gemeentebestuur en vooral de burgemeester dat hij er zich achter heeft gezet om hier vin Haasdonk een voetbalploeg terug mogelijk te maken."

Burgemeester Marc Van de Vijver heeft als Haasdonkenaar zeker een belangrijke rol gespeeld. "Een Haasdonkse burgemeester moet wel gevolgen hebben", grapte hij. Omdat hij vroeger schepen van sport was kon hij toen al kennismaken met de ruim 200 bloeiende sportverenigingen in Beveren en zo stelde hij vast dat het sportgebeuren vooral werd ingevuld door het voetbal. Op dat vlak is het natuurlijk uniek dat bijna in elk van de 8 deelgemeenten onder iedere kerktoren een provinciaal spelende club is. Kallo en Verrebroek als kleine deelgemeenten, beschikken over een ploeg die in provinciale speelt.

Image
Burgemeester Van de Vijver zette uiteen hoe het oprichten van een voetbalclub tot stand kwam in zijn gemeente Haasdonk.
De burgemeester gaf de aanwezigheid van die clubs, waar wekelijks tot een 200 tot 300 supporters komen kijken, een belangrijke rol in het kader van het doorbrengen van de vrije tijd op een creatieve manier. "Niet alleen om de veertien dagen dat die honderden mensen komen kijken, maar erg belangrijk daarbij is ook de jeugdwerking. Vanaf de leeftijd van 4 à 5 jaar tot de moeilijke leeftijd van 16-17 jaar wordt de jeugd op een creatieve manker bezig gehouden. Met andere woorden, die jongeren worden zo van de straat weg gehouden", vond de burgemeester.

Eén van de deelgemeenten die op vlak van voetbal, een enorm verleden heeft, is nu toch wel Haasdonk. Maar het werd slachtoffer van zijn eigen succes, zo vond Van de Vijver. Red Star tot in 2de nationale. De vraag werd toen nog gesteld om eventueel in Beveren te komen spelen. Maar het werd aanzien als ‘kapers op de kust’. In Sint-Niklaas echter beschikte burgemeester Willockx wel over een stadion maar niet over een ploeg en vermits ’t Ster na de fusie geen Beveren meer was, werd Red Star naar Sint-Niklaas overgebracht en werd zo Red Star Waasland. Maar zo verloor Haasdonk zijn club. Dat de Haasdonkse jeugd kon gaan trainen naar ’t Ster was er ook niet meer bij. En ook het sociale contact dat bij voetbal hoort, ook al niet meer want men moest nu kilometers rijden om op het terrein te zijn.

Maar een jaar of vijf geleden kwamen een paar mannen dfie bij Red Star actief ware in de vereniging tot bij Marc Van de Vijver om hem, als Haasdonkenaar, te vragen of er geen initiatief kon komen vanuit het gemeentebestuur om in Haasdonk nieuwe accommodaties te bouwen om zo ,te zorgen dat er kon gestart worden met een eigen ploeg op provinciaal niveau.

De gemeente Haasdonk moest terug dé voetbalploeg hebben waar iedereen altijd zo trots op was geweest. Marc Van de Vijver werd dan burgemeester en op die manier kon het gras toch sneller groeien, meer zeggenschap kwam er naar de begroting toe. Er werd dan uit gekeken naar een sportzone en die zou eerst in de Ropstraat worden aangelegd maar uiteindelijk werd het een goede beslissing om het daar niet te verwezenlijken maar uit te wijken naar de Poerdam waar al een voetbalplein lag. Er werd eerst onderzocht op welke manier aan Haasdonk de nodige accommodatie kon worden gegeven.

De burgemeester ging even terug in de tijd: "Toch heeft het wel wat overtuigingskracht gekost om mijn collega’s te overtuigen om de nodige financiële middelen in de begroting te schrijven en dat was niet min: geld voor terreinen én gebouwen. Ik moest mijn collega’s overtuigen ook al was er nog geen club. Het werd dus de discussie van ‘de kip en het ei’.. Wat moest eerst komen? In het college zegden ze; zorg er voor dat er eerst een club is en dan kunnen we de middelen vrij maken. Maar ik draaide die stelling om: er kan geen club koen als er geen accommodatie is. Uiteindelijk haalde ik mijn gelijk."

Het terrein werd aangekocht en de ontwerper aangeduid. In de begroting 2008 werd alles voorzien dat moest wor den gerealiseerd. Er moesten ruimteljke ingrepen gebeuren in een zone die pal ‘onder de kertktoren’ lag. Gans de zone moest recreatie worden waarin ook ruimte was voor de jeugd en ook het liefhebbersvoetbal zal er thuis zijn. Het gemeentebestuur werkt nog volop aan de volledige uitbouw.

De burgemeester loofde alvast al de betrokkenen bij de oprtichting van een club die ook oog heeft voor de jeugd. Het werk is nu aan hen om spelers en trainers  aan te trekken, sponsors zoeken. En dat allemaal in het vooruitzicht van de start in augustus 2009. "Het zal misschien met horten en stoten gebeuren", zei Marc Van de Vijver, "Zo zal de tribune nog niet kunnen gebouwd worden. Het planningsproces moet nog gewijzigd worden en kan het zijn dat men aanvankelijk al rechtstaand naar het voetbal moeten gekeken worden. Maar dat zal wel overleefd worden. Ik hoop in het voorjaar alles af te tonden en maatregelen te kunnen treffen om de trubune te bouwen. Ze is in ieder geval aanbesteed en is in de kostprijs door de aannemer voorzien."

Image
Een plan van de aan te leggen terreinen en accommodaties.

Image
Een beeld hoe de tribune er zal uitzien (en de cafétaria). Op de tribune zullen 244 zitplaatsen zijn.

Het was al lang in de mond bij de Haasdonkenaren dat er een nieuwe voetbalclub kwam maar er heerste toch lange tijd ongeloof omdat ze niets concreets zagen gebeuren of veranderen. Nu wel, en het geloof is er. Red Star herleeft en dat zit in de naam Herleving Red Star Haasdonk.

En er zijn ambities: het bestuur wil op het vlak van de jeugdwerking RSH terug uitbouwen tot één van de toonaangevende clubs in het Waasland, RSH wil met het eerste elftal op korte termijn of 1 à 3 jaar van 4de naar 3de provinciale promoveren. Op middellange termijn kijkt men uit naar 2de  provinciale. RSH wil de competitie 2009 - 2010 starten met: 2 seniorenploegen: 1ste ploeg en beloften, 1 of  meerdere jeugdploegen in elke categorie:Scholieren (1), Knapen (1), Miniemen (1), Pré-miniemen (2), Duivels (2)

Image
De volledige bestuursploeg die vanaf 2009 zich wil inzetten om Haasdonk weer de voetbalploeg te geven waarop het recht heeft.

De nieuwe club zoekt nog voor  de seniores trainers, ploegafgevaardigden, hulp in de scouting. Voor de jeugd nog trainers, ploegafgevaardigden.Verder ook Medewerkers voor de kantine en de wedstrijdorganisatie. En natuurlijk ook nog sponsors! (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

HAASDONK. Red Star Haasdonk start volgend seizoen in de KBVB in vierde provinciale.  Na 6 jaar herleeft voetbal in Haasdonk.  Dat is de doelstelling.  Er is een enorme vraag naar een...

Rony Peirsman (jeugdvoorzitter) en Jo De Rudder (jeugdcoördinater) van de nieuwe ploeg.HAASDONK. Eerder kon je bij Waaskrant al lezen dat Haasdonk na een onderbreking van ruim 5 jaar opnieuw een...

Burgemeester Marc Van De Vyver met Michiel De Burggrave, het allereerste ingeschreven spelertje van Herleving Red star Haasdonk. Achteraan: Rony Peirsman, Jo de Rudder en David MalflietHAASDONK. De...

de nieuwe uitrusting (foto: hrsh)HAASDONK. Ruim 7 jaar nadat het originele Red Star Haasdonk haar stek in Haasdonk inruilde voor Sint-Niklaas, kan de Haasdonkse voetbaltraditie aan een nieuw leven...

HAASDONK. De komst van voetbalploeg Herleving Red Star Haasdonk is niet onopgemerkt voorbij gegaan bij de andere voetbalclubs in het Waasland. De nieuwbakken club is zowat over al in het Waasland...

HAASDONK. De wedstrijd van HRS Haasdonk van zondag 30 augustus op het terrein van Destelbergen werd in de 87ste minuut stilgelegd door de scheidsrechter. Haasdonk stond toen met 1-2 in de...