Vijftigers gebruiken krant als cultuurgids

REGIO. Volgens een rondvraag van de website indefleur.be onder ruim 6.300 leden gebruiken vijftigers kranten vooral als cultuurgids. Vlaamse vijftigplussers zijn ook tevreden over het aanbod aan culturele activiteiten. Dat hieraan een kost verbonden is, vinden ze geen probleem. Opvallend: aan de rondvraag antwoorden veel meer vrouwen dan mannen. 

De leden van indefleur.be gaan het liefst naar de bioscoop, concerten of tentoonstellingen. Festivals laten ze liever links liggen. Voor een evenementen haalt de vijftiger graag de portefuille boven als de prijs binnen de perken blijft. Zo vinden de vijftigplusser 15 euro voor een bioscoopbezoek meer dan voldoende. Voor een concert mag het gerust wat meer zijn: meer dan 50 euro. Toch vindt 20 procent van de respondenten dat cultuuruitstappen gratis moeten zijn.

De grootstebron aan tips blijft de krant. Ruim 68 procent van de repondenten gebruikt het internet als bron van informatie voor een uitstap. Ook tijdschriften, televisie en radio zijn populaire bronnen.  Daarbij scoren zowel nationale omroepen als lokale zenders erg goed.

De respondenten gaven aan tevreden te zijn met zowel het culturele aanbod als met de kwaliteit ervan. Zo’n 91 procent vindt het aanbod beslist toereikend en 97% keert tevreden huiswaarts na een culturele uitstap. (mb)

 

Lees ook:

REGIO. Mediorensite indefleur.be polste bij 5000 vijftigers naar hun fotogewoonten. Uit de antwoorden blijkt dat ruim 93% van de vijftigers een digitaal fototoestel heeft en daarmee vooral...