Geen wateroverlast meer in Vrasene

De werken voor de beveiliging van het centrum van Vrasene tegen wateroverlast, zuilen in maart volledig voltooid zijn. Volgens ingenieur Luc De Winne van de dienst Waterlopen van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, zal deze deelgemeente van Beveren wellicht de best beveiligde zijn van de provincie.

Momenteel resten nog enkele ingrepen tussen de Kerkstraat en de Brugstraat, waar de Vrasenebeek nog moet worden verdiept. Het stroomgebied van deze beek strekt zich uit tot in Sint-Niklaas zodat bij de sanering eveneens de aanleg van twee bufferbekkens hoorde in Nieuwkerken en Sint-Gillis. Het sluitstuk van de werken lag in Vrasene zelf, waar eveneens een nieuwe omleidingswaterloop rond de dorpskom, werd gegraven. De Vrasenebeek zelf, werd net voor het centrum over een lengte van 340 meter met 2 meter verbreed. De doortocht in Vrasenedorp moest fel aangepast worden omdat haakse bochten een vlotte doorstroming beletten, een duiker te hoog zat en er in de bodemlijn een bult zat van 70 cm. Bij de uitvoering van de werken moest ook rekening worden gehouden met Aquafin dat er collectorwerken verrichtte. Vandaar dat de provincie ook 390.000 euro betaalde voor het aandeel in de werken van Aquafin en dat naast de 880.000 euro voor de werken die rechtsreeks in opdracht van Oost-Vlaanderen werden uitgevoerd. De aannemer hiervoor was de Beverse firma Heyrman-De Roeck.(fvdv)