Skatepark door overheid en enthousiaste jeugd officieel geopend

Image
Sportschepen Kris Herremans zei dat er heel wat energie, tijd en centen zijn gestoken in de aanleg van het skateterrein. Achter hem Ann Van Damme, die als jeugdschepen ook betrokken was bij de aanleg.
ZWIJNDRECHT. Vrijdagavond werd het nieuw skatepark  nabij de sporthal en aangelegd op de gronden naast het vroegere voetbalveld van Sparta, officieel geopend. Voor het officieel gedeelte stond het gemeentebestuur in en voor de prachtige omlijsting had de jeugd zelf gezorgd.

 

Om het feest een complete sfeer te geven had de uitbater van de cafétaria van de sporthal er ook nog een tapinstallatie én hamburgerkraampje gezet. Het werd aldus een fantastische avond waar uiteraard enkele gesmaakte optredens, waarvoor de Zwijndrechtse en Burchtse jeugd tekende, hoogtepunten waren.

Tijdens het gebeuren kon meteen ook vastgesteld worden dat het aanleggen van dit skatepark een juiste keuze was van het gemeentebestuur. Een uitstekende ligging tussen de sporthal, het administratief centrum, Adhémar Borinstraat en Statiestraat. Omgeven door heel veel groen dat een soort scherm vormt al zijn sommigen daar weer niet zo voor te vinden omdat het daardoor niet veel controle toelaat. Maar geen nood, na de zomervakantie zal de aannemer er een hoge afsluiting plaatsen die eindigt bij een hek dat ’s avonds zal worden afgesloten.

 

De talrijke genodigden bij wie naast burgemeester Minnebo ook het voltallig schepencollege, de afgevaardigden van sportdienst, van de sportraad, de jeugdraad en meerdere gemeenteraadsleden.

Image
de publieke belangstelling
Het was schepen van sport Kris Herremans die het officieel gedeelte inleidde aan de rand van het skateterrein. Hij noemde deze officiële opening een memorabele dag op de 8ste van de 8ste maand van het 2008 of 8.8.8. Maar ook precies op de dag dat in Peking de Olympische Spelen officieel werden geopend. Het Olympisch Comité overweegt om het skateboarden op te nemen in het programma van de O.S. 2012 in Londen.

 

"In Vlaanderen heeft 1 op 6 jongeren een skateboard en met wereldwijd 13 miljoen skateboarders, is er reden genoeg om aanspraak te maken op een Olympische status.", aldus Herremans.
Hij stond ook even stil bij de geschiedenis van het skateboarden en verwees naar de jaren ’50 wanneer golfsurfers uit Californië de oceaan ruilden voor de straat. Het was toen nog een levensgevaarlijke plank met daaronder wieltjes uit klei. De eerste grote doorbraak kwam er pas in de jaren ’70 toen die ‘kleiwieltjes’ werden vervangen door wieltjes uit kunststof. Van het skateterrein van Zwijndrecht kan bezwaarlijk worden gezegd dat het maar  bescheiden mogelijkheden heeft. Integendeel, het heeft immers een oppervlakte van 1200 m² en vroeg toch een investering van 180.000 euro.


Schepen Herremans: "Skateterreinen zijn tevens ontmoetingsplaatsen voor jongeren met een specifieke cultuur. Maar het blijven wel individualisten die hun sport hoofdzakelijk als een lifestyle zien."

 

Hij wees er ook op dat er heel wat energie, tijd en centen gestoken werden in het dossier vooraleer tot het uiteindelijke resultaat te komen. Een dossier dat volgens de schepen reeds enkele jaren geleden werd opgestart maar door tal van wijzigingen zowel in de vorm van uitvoering als in de locatie, vertraging opliep. De vroegere schepen van sport, Walter De Wulf, legde reeds een basis voor een eigen skateterrein. De locatie was toen nog voorzien aan de andere kant van de sporthal waar het mini -skatepleintje lag. Het was de bedoeling om het daar uit te breiden. Maar dat ging niet door.

 

Ondertussen waren de jongeren hun geduld bijna verloren. Het was lang wachten op hun beloofde terrein. Nu het er is , zijn ze erg tevreden met het asfalt met fijne korrel wat ideaal is om snelheid op te maken, de flatbank, de kickerramp, de funboxcombinatie, de grindrail, de quarterpipe en de olliebox, alles is er om het skaten in optimale omstandigheden te beoefenen.

 

Omdat een skateterrein onder de speelpleinen valt, nam ook schepen Ann Van Damme bevoegd voor jeugd  en speelterreinen het woord. Ze sloot zich aan bij de tevredenheid die haar collega van sport, Kris Herremans reeds had geuit.


"Ik denk dat we hier een mooi skateterrein hebben neergezet wat mogelijkheden biedt aan Zwijndrechtse , maar ook aan jongeren uit de buurgemeenten om hier hun hobby te beoefenen. Het intensieve gebruik sinds het klaar is én de vele toeschouwers die hier komen, bewijzen dat het een skateterrein is dat toch vrij uniek is in de regio", aldus schepen Van Damme.

 

In het kader van het opmaken van het jeugdbeleidsplan werd aan de kinderen gevraagd hun ideale speelplein te tekenen. Ze wilden een combinatie van speeltuigen en mogelijkheden voor sport en voor groen. En dát is in de omgeving van het Binnenplein en de sporthal zeker gelukt. "Voor mij ligt het accent minder op de sportieve prestaties die men hier gaat neerzetten, maar wel op de ontspanning, het spel want via spel worden kinderen groot, leren ze zichzelf kennen, de anderen en de wereld rondom", zo gaf Ann Van Damme haar visie te kennen.

 

Voor de jeugddienst is het skateterrein eigenlijk één van de vele speelpleintjes die er al zijn maar waar ze er zeker nog wel enkele willen realiseren de komende jaren. De schepen zei ook waarom:

Image
Burgemeester Willy Minnebo knipt het lint door dat betekenisvol wordt aangespannen door Annemie Van Mieghem, sportfunctionaris van Zwijndrecht.
"Een speelplein moet kinderen en jongeren uitnodigen en uitdagen om te spelen, om te ontdekken, om te bewegen. De wetgeving stelt echter ook hoge veiligheidseisen aan speelpleinen. Het is en moeizaam evenwicht dat we zoeken tussen avontuur en veiligheid. Het is zo dat kinderen risico’s opzoeken, hun grenzen willen verleggen. En toch moeten we de nodige bescherming voorzien."

 

Zwijndrecht wil de uitdaging aangaan om het recht op spelen van kinderen, ook buiten de speelpleintjes, verder te realiseren op buurtpleintjes, langs fiets- en wandelwegen, op weg naar school om zo te komen tot een speelnetwerk, een speelweefsel. En zo bekeken is speelruimte niet alleen een zaak van de jeugddienst maar ook van de ruimtelijke ordening  die kijkt waar er mogelijkheden zijn en van de groendienst die zegt welke planten men best gebruikt om bv. een speelruimte af te bakenen, welke planten er tegen bestand zijn wanneer er regelmatig al eens een bal tegenaan botst.

 

En tenslotte is speelruimte ook een zaak van de sportdienst die naar de buurten wil trekken om de mensen daar te laten sporten en bewegen. Schepen Ann Van Damme keek naar de toekomst en zei als slot: "Wellicht volgen dus nog initiatieven als deze, waar we samen een plein inrichten voor kinderen, jongeren en minder jonge inwoners van onze gemeente."

 

Het was burgemeester Willy Minnebo die het terrein officieel opende door het gemeentelijk lint door te knippen. De aanwezigen werd dan een receptie aangeboden.

 

Dan gingen de skateboarders aan het werk. Spectaculaire bewegingen haalden ze uit hun plank,

Image
Didier Dufrasne, één van de toonaangevers bij de demonstraties. Namens de gebruikers zei hij dat het Zwijndrechtse skateterrein voldoet aan de wensen van de jeugd.
bijna professioneel muzikaal begeleid door  een DJ. Eén van de smaakmakers op de wieltjes was Didier Dufrasne. Hij zei dat het terrein in de smaak is gevallen van de skateboarders. De geplaatste toestellen vond ook hij prima. "Het is hier ook proper vind ik, met die vuilbakken die aan de zijkant staan en bovendien is het goed dat er controle is vanuit de Sporthal. We zijn hier soms met twintig aan het werk maar er zijn er ook die met hun fietsjes komen maar dat mag niet. Een club bestaat niet bij het skateboarden. Je hebt wel teams en skateboardwinkels hebben die ook maar die zijn te goed." Didier doet het al 5 jaar maar bijleren moet je steeds doen. "Ik ben hier een dag of vijf per week op het terrein. Soms is het wel een halve dag. We oefenen dan veel en proberen steeds iets nieuw en natuurlijk elkaar ook al eens uitdagen. Vroeger ging ik skaten in Burcht in de buurt van het politiebureau achteraan de Idsteinlaan, waar ook een ramp staat." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

MOERBEKE. Skaters en jongeren uit Moerbeke zijn al lang vragende partij voor een plaats waar ze kunnen skaten en ontmoeten. Voor hen is er goed nieuws. De gemeente Moerbeke had al 100.000 euro...

LOKEREN. Het skatepark aan het Stationsplein in de Lokerse deelgemeente Eksaarde is zaterdag feestelijk geopend. Het was een opening met vertraging want het vernieuwde plein werd eind december al in...

STEKENE. Twee broers, Lucas en Mathijs De Cock, ijveren voor een nieuw, uitgebreider skatepark in Stekene. Het huidige skatepark aan de sporthal met 1 quarterpipe is volgens hen te klein. Omdat er...