Werken aan nieuw politiehuis gestart

SINT-NIKLAAS. In het centrum van de stad aan de Dalstraat boorde burgemeester Freddy Willockx de eerste funderingspaal van het toekomstige Politiehuis van de politiezone Sint-Niklaas. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Oost-Vlaamse gouverneur, André Denys.

 

Eind 2009 moet er een compleet nieuw gebouw neergezet zijn op een volledige vernieuwde site. De diensten van de politiezone die nu gehuisvest zijn in het voormalige politiecommissariaat met 17 diensten en 180 personeelsleden en de voormalige rijkswachtkazerne met 3 diensten en 62 personeelsleden, zullen dan na 8 jaar politiehervorming eindelijk in één gebouwencomplex kunnen werken.

 

De voorgeschiedenis van de bouw van het nieuw politiehuis begon al in mei 2000 met de verkoop van de rijkswachtkazerne, doch met garantie dat enkele diensten er kunnen blijven werken tot het nieuwe gebouw klaar is. De werken moeten in december 2009 klaar zijn. De kostprijs van de werken is geraamd op 6.377.004,32 euro, inclusief BTW.


Het politiehuis zal ook financieel een resultaat worden van vele inspanningen. De afgelopen jaren werd, door allerlei doorgevoerde besparingen zowel inzake werkingskosten als inzake personeelskosten, telkens een goed begrotingsresultaat behaald, waardoor het vanaf het dienstjaar 2006 mogelijk werd een reservefonds aan te leggen enkel en alleen ter financiering van deze nieuwbouw. Mede dankzij de aankoop-verkooptransactie van het de ex-rijkswachtkazerne, die uiteindelijk 500.000 euro opbracht, kon op het einde van 2007 1.750.000 euro in deze reservepot worden gestopt.  Dit alles maakt dat het restbedrag, waarvoor geleend moet worden, serieus kan worden gedrukt.

 

In het nieuwe politiehuis zullen alle operationele diensten onderdak krijgen maar in het oude gebouw zullen alle administratieve diensten gehuisvest blijven. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden via een overdekte as.
De bezoekers worden ontvangen via de Dalstraat 26, wat ook het nieuwe adres wordt. De politie zelf maakt gebruik van een in- en uitrit via het Kroonmolenplein.

 

Het politiehuis zal beperkt toegankelijk zijn voor het publiek (15 %) omdat de administratieve diensten met loketfunctie een kantoor krijgen in het oude gebouw, doch zo dicht mogelijk bij het nieuwe onthaal. In principe worden alle burgers ontvangen in spreekkamers. De infrastructuur van het nieuwe onthaal zal het alleszins mogelijk maken de bezoekers discreter te onthalen dan nu het geval is. Bovendien zullen er parkeerplaatsen voor bezoekers gebouwd worden op de site met inrit Dalstraat. Het wordt een laag energetisch gebouw, waardoor de energiekosten beperkt worden. Er wordt ook een maximale inspanning gedaan om de arrestanten niet bloot te stellen aan het publiek. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. De politiediensten van Sint-Niklaas zijn samengebracht in 'het Politiehuis' in de Dalstraat te Sint-Niklaas. Waar voordien de diensten op verschillende locaties waren...

SINT-NIKLAAS. De politie van de zone Sint-Niklaas is verhuisd naar een nieuw gebouw in de Dalstraat. Dat gebouw kreeg de toepasselijke naam 'Politiehuis'. Bezoekers kunnen er sinds maandag...