197 reuzen komen naar 'Nieuwe Parochie'

ImageBEVEREN. In het kasteel Cortewalle werden de 30ste Puitenslagersfeesten voorgesteld. In het programma wordt dit jaar een groots opgevatte reuzenstoet het hoogtepunt. Secretaris Gerry Van Gasse van het feestcomité kon al met fierheid aankondigen dat er 197 reuzen zullen meestappen in de stoet van 18 mei. De respons en de interesse via de website van de Puitenslagersfeesten neemt nu al reuzen-proporties aan.

 

Ook schepen van feestelijkheden, Raf Van Roeyen uitte zijn enthousiasme over wat komen moet. "We hebben vanuit het gemeentebestuur altijd goede relaties gehad met het feestcomité en altijd goed samengewerkt. Ze werken bijna professioneel!", zei de schepen. Raf Van Roeyen wees op de financiële ondersteuning door de gemeente en op de hulp bij de publiciteitsvoering als duwtje in de rug. Kortom, het gemeentebestuur heeft grote waardering voor het werk van het feestcomité van voorzitter Raoul Van Meirvenne.


Maar de waardering is wederzijds. Gerry Van Gasse loofde de gemeente die hen altijd heeft gesteund en ondersteund. Nu voert de gemeente ook weer heel wat promotie rond de reuzenstoet. Er hangen een tiental spandoeken om de stoet aan te kondigen, ze vermelden het op de gemeentelijke website en het staat te lezen in 'Onze Gemeente'.


Gerry van Gasse weet dat het gemeentebestuur echt honderd procent achter het initiatief staat. "Het Beverse gemeentebestuur, mede onder impuls van schepen van feestelijkheden Raf Van Roeyen, gaf het fiat tot het organiseren van een reuzenstoet in Beveren.  Het feestcomité van de O.-L.-Vrouwparochie is niet bij de pakken blijven zitten. De toezegging van zowel financiële als materiële steun is belangrijk om het welslagen van zo’n organisatie tot een goed einde te brengen.  Niet alleen reus Sefken, de Puitenslager, zowat het boegbeeld van de Nieuwe Parochie, maar alle Beverse reuzen, worden mede dankzij de medewerking van de dienst Toerisme van Beveren in de kijker geplaatst. Het logo van de stoet is trouwens in die zin opgebouwd."


Maar er is nog meer promotie: er gaan nog 15.000 programmaboekjes buiten waarin evenwel nog geen details vermeld staan. Er zijn 750 affiches, ontworpen door comitélid Johnny Van Bogaert plus nog eens 10.000 strooibriefjes. Er loopt ook nog een promotiecampagne in heel Vlaanderen via een mediasponsor.


Toch niet vergeten dat veel schoon en vooral groot volk, naar de 'Nieuwe Parochie' zal komen op 18 mei. 197 reuzen is niet niks! Er worden dan ook kosten noch moeite gespaard.  De kosten worden vooral gedragen door het Beverse gemeentebestuur, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Erfgoedcel Waasland waarmee wordt samengewerkt door info uit te wisselen, en talrijke sponsors.  Het feestcomité kon ook zijn rangen versterken met extra-medewerkers die op 18 mei kunnen worden ingezet.


Image
Stoetbouwer en organisator Gerry Van Gasse (l) en voorzitter Raoul Van Meirvenne.
De 'grote man' in de organisatie is ongetwijfeld Gerry Van Gasse.  Hij was het, die in 1979 als jonge knaap, het idee van de Puitenslagersfeesten vorm gaf en dit tot op heden bleef doen.  30 Edities lang heeft hij ervoor gezorgd dat de Beverse Puitenslagersfeesten gekend zijn tot ver buiten het Wase grensgebied. 


Typerend voor de feesten zijn het volkse karakter, waarbij alle activiteiten gratis worden aangeboden en de uitbundige sfeer, die gedurende het ganse jaar in deze leuke parochie aanwezig is, maar tijdens de Puitenslagersfeesten nog eens extra wordt uitvergroot. En telkens er een belangrijke jubileum was in parochie, organiseerde Gerry op zijn eigen gereide manier een enorme stoet, waar men jaren nadien nog over sprak. 


Voor de 30ste Puitenslagersfeesten heeft Gerry de lat wel heel hoog gelegd. Vorig jaar al hoorden we hem zeggen dat hij de grootste reuzenstoet wou organiseren die ooit al in het Guinnessbook of Records had gestaan. Gerry wilde er dus zeer veel, want het record stond op 140 reuzen. En zoals het er nu naar uitziet zal het een succes worden of een evenement dat echt niemand mag missen. Het bijeenkrijgen van al die reuzen was geen sinecure en voor wat komen moet, is heel wat logistieke en financiële steun nodig.


Gerry bracht nog in herinnering: "In maart 2007 waren er de eerste intenties om dit evenement te organiseren.  Er was toen niemand die kon inschatten hoeveel werk het zou opleveren.  Er waren wel voldoende gegevens en info beschikbaar, mede door het inzamelen van adreskaartjes tijdens de voorbije 5 jaar in diverse stoeten, maar hoe zou dat uiteindelijk eindigen?"


Intussen kwam het feestcomité te weten dat het huidige record van het grootste aantal reuzen in een stoet op naam stond van Zwevegem-Knokke met 140 exemplaren, gerealiseerd op 22 augustus 1999. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Stafke de Steenbakker, de reus van Zwevegem-Knokke, legden de reuzen, die afkomstig waren uit heel Vlaanderen, onder grote belangstelling een parcours van 2,5 km af door het dorp.


Op zondag 9 juli 2006 probeerde Oostduinkerke zich dat record toe te eigenen, maar ondanks voldoende inschrijvingen, wel 150, strandde het plaatselijke reuzencomité op 131 exemplaren of negen te weinig.  Dat er dus meer dan 150 reuzen zouden worden geboekt, stond voor Beveren reeds als een paal boven water. Het feestcomité van de O.-L.-Vrouwparochie wou geen enkel risico nemen dat in laatste instantie nog bepaalde verenigingen zouden afhaken en er werden heel wat meer reuzen ingeschreven.


Er komen natuurlijk heel wat praktische zaken bij kijken. De reuzen worden met vrachtwagens aangevoerd en de dragers komen per autobus.  Al deze mensen moeten kleedruimtes hebben, eten en drinken en tal van andere zaken.  En wat betreft het kostenplaatje, voor een gemiddelde reuzengroep tel je al snel meer dan 1.000 euro neer!
"Aanvankelijk werd ook aan Franse reuzen gedacht, uit het Noorden van Frankrijk maar ofwel bleek dat die niet te ver buiten hun dorp kwamen ofwel vroegen ze te veel euro’s zelfs tot 1500 à 2000 om te komen. Daarom besliste ons comité het te houden bij de Vlaamse rezen, al zijn er wel enkele uit Nederland die goed omringd zijn door muziekgroepen."


Om alles te regelen voor het Guinness Book zal een gerechtsdeurwaarder uit het Waasland alles notuleren en dat dossier wordt later ingestuurd met een twintigtal getuigenverslagen. "Aan een proefstuk zijn we niet toe, want in 2004 organiseerde het feestcomité reeds een stoet met zo’n 80 reuzen.", aldus nog Gerry. 

 

Image
Het Feestcomite dat op 18 mei ter gelegenheid van de 30ste Puitenslagersfeesten, een reuzenstoet organiseert.


Op zondag 18 mei vertrekt de stoet om 15 uur en volgt het vaste parcours rond de parochie.  De stoet start in de Lindenlaan ter  hoogte van Café Lindenhof, gaat verder over de Klapperstraat via café De Meir, de Bijlstraat om vervolgens langs de ere-tribune en café De Kring in de Pastoor Steenssensstraat terug richting Lindenlaan te gaan.  Jan Turpijn de grootste handgedragen reus van Europa zal opgesteld staan in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk in de Pastoor Steenssensstraat. Bij de start zullen de reuzen opgesteld staan vanaf de Elzestraat tot aan ongeveer de Moerstraat. Verwacht wordt dat de passage drie kwartier of een uur in beslag zal nemen. Van een lange stoet gesproken.


Naast deze reuzenstoet biedt de Meikermis - Puitenslagersfeesten ook nog het gewone programma aan. De kermis en de stoet zijn wel een weekje later dan officieel voorzien. Gerry Van Gasse verduidelijkte het: "Vorig jaar in juni werden de koppen bij elkaar gestoken met het gemeentebestuur en de foorkramers om een gemeenschappelijke datum te kiezen voor de Meikermis waar iedereen zich kon in terugvinden.  Dat werd het weekend van 18 mei.  Op 11 mei zouden er te weinig foorkramers beschikbaar zijn geweest om met hun attractie aanwezig te zijn, want dan is het immers Pinksteren en de Sinksenforen zijn dan schering en inslag in diverse omliggende gemeenten zoals Zwijndrecht en Kieldrecht.  Nu hebben we een volwaardige kermis." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Johnny Van Bogaert, de ontwerper van de postkaartBEVEREN. Ter gelegenheid van de Reuzenstoet op zondag 128 mei heeft het Feestcomité van de Onze-Lieve-Vrouwparochie of de Nieuwe Parochie, een...

Reus Sefken de Puitenslager BEVEREN. In mei 2008 worden de 30ste Puitenslagersfeesten georganiseerd en Gerry Van Gasse en zijn comité hebben weer iets uit hun organisatiemouw geschud dat de...

BEVEREN. De verkiezing van Miss Internet Puitenslagers 2005 verovert weer Vlaanderen. Dat werd niet alleen bewezen door de inschrijvingen die uit elke Vlaamse provincie komen maar ook door de...

BEVEREN. Na drie jaar onderbreking was er zaterdag opnieuw een oldtimerrally kaderend in de Puitenslagersfeesten en Meikermis in Beveren. Het was meteen het sluitstuk van de festiviteiten 2005. Ruim...

BEVEREN. Nele Pieters uit Brakel is de 5de Miss Internetverkiezing van de Puitenslagersfeesten in Beveren geworden. De 20-jarige Nele mag nu die titel dragen nadfat ze reeds meermaals deelnam aan de...

BEVEREN. In Beveren werd door het feestcomite van de Puitenslagersfeesten de 'Gouden Puit' overhandigd. Dat kleinood bestaat uit een gouden halsketting en armbandje met daaraan een kleine...