Beveren zomert: van het ene feest naar het andere

Image
Beveren Zomert moet een belangrijke wamenwerking worden tussen Cultuur en Feestelijkheden: vlnr Schepen van Cultuur Heidi Beck, schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen en projectcoordinator Erik Roelandt.
BEVEREN. In Cultuur Centrum Ter Vesten waren de afgevaardigden van een werkgroep, die Groot-Beveren de zomer al feestend wil laten doorbrengen, bijeen om zijn bedoelingen kenbaar te maken. Omdat het een huwelijk wordt tussen feesten en cultuur waren ook de schepenen Raf Van Roeyen en Heidi Beck aanwezig. Zij staan tenvolle achter het nieuwe project 'Beveren Zomert' dat de inwoners van alle deelgemeenten een aangename, vrolijke, culturele en feestvierende zomer zal bezorgen. De werkgroep doet nu een oproep naar de verenigingen toe om initiatieven te nemen om met, voornamelijk openluchtactiviteiten, naar komende zomermaanden te trekken.

 

Had Zwijndrecht al 'Zwijndrecht zwomert', dan heeft Beveren nu 'Beveren zomert', een naam die aanvankelijk een werktitel was maar uiteindelijk ook als projectnaam én logo naar buiten zal gebracht worden. De idee was vorig jaar reeds gerijpt om vooral in de kleinere deelgemeenten tijdens de zomer meer leuke activiteiten op te zetten. Veel mensen gaan wel met vakantie maar toch blijven er nog meer thuis. De gemeente wil samen met de lokale verenigingen en clubs die aangesloten zijn bij de gemeentelijke adviesraden iets doen. Er is zelfs een bedrag van 15.000 euro voor uitgetrokken om initiatieven te subsidiëren.

 

Vooral in de deelgemeenten wil men verenigingen stimuleren om nieuwe activiteiten in te richten ofwel om bestaande een meerwaarde te geven. Erg belangrijk daarbij is dat het tot een schitterende samenwerking komt tussen feestelijkheden en cultuur. De hoop wordt nu uitgesproken dat in de deelgemeenten geïnteresseerden zullen komen om met hun vereniging dit zomers initiatief kleur te geven.


Binnen de werkgroep werden reeds activiteiten vermeld die mogelijk zouden zijn. Zo zal de bloemenmarkt in Kallo op 25 mei reeds een andere omkadering krijgen en zal iets extra voor kinderen wordt georganiseerd en een straatorgel zal de sfeer er verhogen. Niet vergeten dat hier toch meer dan tweeduizend bezoekers worden verwacht. Andere mogelijkheden zijn salsa of tango brengen in het park, muziekvormen die anders geen kans krijgen zoals jazz en blues, aanbieden, een aperitiefconcert op het plein na de hoogmis, openluchttentoonstellingen fotografie op grote panelen, een film afspelen in openlucht met zelfs een drive-in cinema in het park of op een plein, met de petanqueclubs op de Franse tour gaan met accordeonmuziek en een glas pastis er bij. Bepaalde ideeën kregen al een duidelijke inhoud zoals een oogstfeest op Hof ter Saksen rond de hoogstamboomgaard. In Haasdonk zal een scenario rond schaken worden uitgewerkt op 29 juni. De Beverse schaakverenigingen werken mee samen met Haasdonkse verenigingen en de gemeenteschool waar aan schaken gedaan wordt. Het is de bedoeling om dan ook historische schaakfiguren in te schakelen als 'levende pionnen'. Wie zelf wil schaken, zal dat dan ook kunnen doen.
Een ander initiatief zal zich naar 'De Drie Kapellen' richten: deze van Cortewalle, van Vrasene en van Melsele (Boerenpoort). Hier zullen elke zondag werken van een kunstenaar kunnen bezocht worden. Er zijn al namen bekend: in Cortwalle zal Stefan Martens tentoonstellen, Hilde Mets in Vrasene en Rik Bosteels in Melsele. Wie ’s zondags een fietstocht maakt kan de drie kapellen bezoeken om zo de confrontatie met ‘kunt’ aan te gaan.

 

De werkgroep heeft getracht deelgemeenten waar het niet zo gemakkelijk is iets te organiseren, het meest te stimuleren en dat zijn Haasdonk, Vrasene, Verrebroek en Kallo. Het zijn echter de plaatselijke verenigingen die het initiatief moeten nemen. Een privé-organisator kan geen beroep doen op de subsidie. Het is evenmin bedoeld voor bestaande feesten en hiermee in verband werd er ook de nadruk op gelegd dat het niet de bedoeling is om 'Kleine Beverse Feestjes' in te richten. Beveren Zomert zit in geen geval in het vaarwater van de grote Beverse Feesten van augustus.

 

Om geselecteerd te worden voor Beveren Zomert moet dus worden voldaan aan volgende criteria:
- gratis toegankelijkheid voor iedereen;
- tijdstip: tussen  01 mei en 30 september;
- locatie bij voorkeur in openlucht;
- medewerking en samenwerking met Beverse verenigingen;
- op- en aantreden van Beverse verenigingen en groepen;
- feestgehalte;
- link naar volkscultuur en gemeenschapsvorming;
- de meerwaarde op bestaande activiteit/evenement of de reguliere werking.

 

De activiteiten die geselecteerd worden, kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Die kan bestaan uit:
- materiaal en logistiek via gebruik en uitlening feestmateriaal conform het vigerend uitleenreglement;
- communicatie via overkoepelend programma en overzichtsfolder, persberichten, affichage op gemeentelijke uithangborden, bekendmaking via gemeentelijke publicaties. Het ontwerpen en aanmaken van affiches, flyers en andere publicitaire communicatiemiddelen van de eigen acties zijn ten laste van de organisatoren;
- financieel. Met een verantwoordingsnota kunnen subsidies verstrekt worden. De grootte wordt afgewogen op basis van de erkenningcriteria (zie artikel 5), het verzorgingsgebied (lokaal, wijk, deelgemeente, gemeentelijk, bovengemeentelijk), het aantal deelnemers en verwachte aantal bezoekers/toeschouwers.

 

De projectcoördinator is Erik Roelandt.

 

Image
De voltallige werkgroep van Beveren Zomert

 (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. Gedurende de hele zomer combineert de kapellekensbaan kunst, ergoed en een mooie fietstocht. De kapellekensbaan is een project dat kadert in Beveren zomert. Het bestaat uit drie...

VERREBROEK. Beveren Zomert volop. Nog tot eind september zijn er verschillende activiteiten, waaronder een fokveedag, filmvertoningen in open lucht en Verrebroek in ‘Western Style’. Het...

BEVEREN. Voor het tweede jaar op rij kleurt Beveren Zomert de activiteitenkalender in de streek. Beveren Zomert is de verzamelnaam van een aantal openluchtactiviteiten van of met Beverse...

BEVEREN. Beveren heeft het Straattheater 2008 voorgesteld. Het vindt plaats in het slotweekend van de Beverse Feesten, vrijdag 29 en zondag 31 augustus. Dit Straattheaterfestival wordt voor de 3de...

BEVEREN. 'Beveren Zomert' is de verzamelnaam van een aantal nieuwe zomerse aktiviteiten in Beveren. Het is een ondersteunend initiatief van de gemeente. Dat betekent dat verenigingen die een...

Beveren zomert zingendBEVEREN. Van 15 mei tot 15 september wordt 'Beveren Zomert' weer gerealiseerd. Het brengt activiteiten en feesten in de aandacht en het is een initiatief van het...