Verkeer - VAB onderzocht of gezin klaar is voor eco-wagen

Image
Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te Zwijndrecht
ZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen en verschillende wagens en Maarten Matienko van VAB heeft wel enkele belangrijke besluiten kunnen trekken. "De test wijst uit dat zuinig rijden in het Belgisch verkeer het beste kan met een zuinige diesel met roetfilter. Hybride wagens halen geen overtuigend resultaat. Maar in een stedelijke omgeving kan het hybride systeem van Toyota wellicht betere cijfers voorleggen. Bij lage snelheden van lager dan 34 km/u, wordt de benzinemotor uitgeschakeld. Een deel van de kinetische energie, die anders verloren gaat tijdens het remmen en vertragen, wordt gerecupereerd. Daarbij wordt de batterij opgeladen. Tijdens een rit met vooral hoge snelheden heeft dit systeem dus weinig effect", aldus VAB.

 

Om zuinig te leren rijden zouden de chauffeurs moeten de belangrijkste principes van eco-driving aanleren en voor korte verplaatsingen (minder dan  5 km) vaker de auto laten staan, want dit zijn ritten die brandstof verslinden. Onderzoek wees uit dat de helft van onze autoverplaatsingen korter zijn dan 5 km. Ze zijn dus vervangbaar door alternatieven: wandelen, fietsen of het openbaar vervoer.

 

VAB testte twee types van eco-wagens: de zuinige diesel met roetfilter en de hybride benzinewagen die milieuvriendelijker dan een diesel is wegens de beperkte uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof. Op dit moment zijn twee types van hybride wagens op de markt. De elektromotor heeft in beide concepten een andere functie: de elektrische motor neemt aan lage snelheden het werk van de benzinemotor over. De benzinemotor wordt uitgeschakeld bij snelheden tot 34 km/u. Belangrijk is dus dat de bestuurder niet te hard op het gaspedaal drukt. Elektrisch rijden kan in het drukke stadsverkeer of de trage file. (Toyota Prius)


Ofwel werkt de elektrische motor in de eerste plaats als aanvulling van de benzinemotor op het moment van de acceleraties. De benzinemotor wordt niet uitgeschakeld bij het traag rijden. (Honda Civic)

VAB stelde het gebruik van moderne gezinswagens op de proef om te zien hoe zuinig ze zijn. Aan de test deden 17 gezinswagens mee die verdeeld werden in compacte en gewone gezinswagens. In elke categorie werden twee eco-wagens opgenomen. Drie verschillende verbruikscijfers werden met elkaar vergeleken: het normgebruik dat volgens de constructeur wordt aangekondigd, het testgebruik bij eco-driving en het gemiddeld gezinsgebruik bij korte afstanden.

 

Bij het normgebruik hanteert de autoconstructeur een meting op een rollenbank, waarbij een virtuele rijcyclus gevolgd wordt. De meting is weinig realistisch maar biedt de mogelijkheid om verschillende wagens op een objectieve manier met elkaar te vergelijken.

 

Voor het testverbruik heeft een professionele testrijder van VAB met elke wagen een representatieve mix van snelweg, secundaire weg in de stad en een beetje spitsverkeer gereden. Hierbij werden de basisprincipes van eco-driving toegepast.

 

Omdat onderzoek uitwees dat 43% van alle autoverplaatsingen korter zijn dan 5 km werd voor de meting van het gemiddeld gezinsverbruik daarom een aangepast parkoers gebruikt in de agglomeratie.

De resultaten van de test waren:

 gemiddelde verbruikcijfers  normverbruik testverbruik gezinsverbruik
 compacte gezinswagens standaard 5,4 liter 6,3 liter 7,2 liter
  eco-uitvoering 3,9 liter 4,1 liter 6,7 liter
 gewone gezinswagens standaard 5,4 liter* 6,7 liter 8,5 liter
  eco-uitvoering 4,5 liter 5,9 liter 7,4 liter

* In deze categorie zitten vooral dieselwagens, vandaar het lage gemiddelde verbruikcijfer

 

Maarten Matienko van VAB haalde de meest opvallende bevindingen uit de test: "Ook al probeert onze testrijder zuinig te rijden, in het verkeer blijkt het normverbruik van de autoconstructeur niet haalbaar. Er is een duidelijk verschil in het gemiddeld meerverbruik tussen de compacte en de gewone gezinswagens. Compacte gezinswagens verbruiken + 16% t.o.v. normgebruik dat door de constructeur wordt aangegeven. Gewone gezinswagens: + 24% t.o.v. normgebruik. Korte verplaatsingen en een doorsnee rijstijl verslinden brandstof. Het gemiddeld gezinsverbruik ligt beduidend hoger dan het normgebruik van de autoconstructeurs: compacte gezinswagens: + 34% t.o.v. normgebruik en gewone gezinswagens: + 57% t.o.v. normgebruik."

 

Opvallend is ook dat de VAB-testrijder met zijn zuinige rijstijl het meeste voordeel haalde bij de zuinige diesel met roetfilter. Het resultaat met de hybride -wagens valt tegen. Zo verbruikt een zuinige diesel met roetfilter + 6% t.o.v. normgebruik en de hybride – wagens gaan naar: + 31% t.o.v. normgebruik.


VAB besluit: "Gezinnen die veel korte afstanden rijden en hun persoonlijke rijstijl niet aanpassen, zullen weinig voordeel halen uit de eco-wagens. Eco-wagens blijken wel de zuinigste wagens, maar de gezinnen slagen er niet in het potentieel om te zetten in lage verbruikscijfers."

 

Tenslotte ondervroeg VAB testgezinnen naar hun rijgedrag en ging daarbij op zoek naar tips met een positieve invloed op het verbruik.


Maarten Matienko en zijn team zette de belangrijkste weetjes om een minder verbruik te bekomen op een rij:

1. een wagen in een hogere versnelling (en dus lager toerental) verbruikt minder;
2. je schakelt best tijdig naar een hogere versnelling (2.000 toeren bij een dieselmotor en 2.500 toeren bij een benzinemotor);
3. vertragen kan het zuinigst door de auto te laten uitrollen = het gaspedaal loslaten en op de motor remmen. Dit kan eventueel door in een lagere versnelling te schakelen;
4. een stationair draaiende motor verbruikt redelijk veel;
5. een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik;
6. een verbruiksmeter of boordcomputer is zeer handig omdat deze direct feedback geeft over je verbruik;
7. versnellen van een wagen kan het zuinigst door het gaspedaal 3/4de in te drukken tot de gewenste snelheid bereikt is en dan zoveel mogelijk een constante snelheid aan te houden.
Bewust omgaan met extra energieverbruikers helpt ook:
8. de airco afzetten wanneer deze overbodig is
9. de dakkoffer of het fietsenrek verwijderen vanaf het moment dat deze niet gebruikt worden

(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

af-ritssignalisatieZWIJNDRECHT. Vanuit VAB wil de mobiliteitsclub niet alleen veilig vrachtverkeer op de weg brengen maar de aandacht gaat daarbij ook naar automobilisten die zelf een gevaarlijk...

ZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op...

Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken....

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en...

De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de...

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve...