Een groendak in de strijd tegen wateroverlast

Wie in Beveren een groendak aanlegt kan rekenen op een financi?le ondersteuning door de gemeente. Wie zijn dak inricht als een tuin, zodat het regenwater er wordt opgevangen; krijgt een subsidie van 25 euro per vierkante meter gerealiseerde groenoppervlakte.

De oppervlakte moet wel minimum 6 vierkante meter bedragen. Er kan slechts een ??nmalige subsidie  verkregen worden van maximum 2.500 euro per adres. Het promoten van groendaken is in Beveren gegroeid uit de vaststelling dat er steeds meer en meer verhardingen komen, zodat er bij hevige regenval  te weinig in de grond kan sijpelen en er problemen zijn met de afwatering. De riolen kunnen het water niet verwerken. Daarom dat het gemeentebestuur de aanleg van groendaken wil stimuleren.