Nieuwe bouwmogelijkheden voor Kallo en Kieldrecht

De industrialisering van de Wase Linkeroever heeft in de polderdorpen het sociale en economische leven  benadeeld. De onteigeningen die van na 1965 tot 1990 plaatsvonden, hebben ook Kallo toegetakeld op het vlak van het ter beschikking stellen van bouwgronden. Daar komt nu verandering in want de wijk Steenland langs de Melseledijk, krijgt een woonuitbreidingsgebied van 2,5 ha en ook de achterliggende recreatiezone aan de Beverse Dijk krijgt ongeveer een hectare grond vrij.

Waar vroeger het Chirolokaal  was, zal VZW De Klaproos een onderkomen kunnen optrekken voor de opvang van gehandicapten. In Kieldrecht wordt een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt  voor een gebied van ruim 4 hectare, tussen de Populierenlaan en de Pillendijk.  Omdat in de Kieldrechtse dorpskom ruimte ontbreekt wordt nu gedacht aan een recreatieve zone met speelplein  en gemeenschapsvoorzieningen, in de hoek tussen de Pillendijk en de Nieuwe Arenberg. Voor deze plannen in Kallo en Kieldrecht werd besloten een ontwerper aan te stellen . Zijn ereloon wordt geraamd op 60.000 euro.