Overvloedige regenval van 10 en 11 september 2005 erkent als ramp

SINT-GILLIS-WAAS. De schade veroorzaakt door de overvloedige regenval van 10 en 11 september 2005 op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas is bij koninklijk besluit als ramp erkend.

Wie door de wateroverlast schade heeft geleden kan een dossier indienen voor een financi?le tegemoetkoming van het rampenfonds. De nodige documenten worden u na een telefonische aanvraag bij het gemeentebestuur, sector Interne Zaken, afdeling Secretariaat, op het nummer 03/727.17.12  thuisgestuurd. De formulieren kunnen ook op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 29 in Sint-Gillis-Waas worden afgehaald.

Voor verdere inlichtingen of voor begeleiding bij het opmaken van het dossier kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaar van het gemeentebestuur: Nicholas De Vet, sector Interne Zaken, afdeling Secretariaat, tel 03/727.17.12.
De aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk op 30 juni 2006 bij de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.