B-Terrein van Svelta Melsele is niet zwaar verontreinigd

BEVEREN. Het gemeentebestuur heeft fel gereageerd op een artikel in Gazet van Antwerpen waarin te lezen stond dat het B-terrein van Svelta waarop een kunstgrasveld komt, zwaar verontreinigd was. Burgemeester Marc Van de Vijver stelde terecht dat enige verontreiniging van de gronden werd vastgesteld en dat het onderzoek lopende is. Hieruit de conclusie trekken dat de gronden zwaar verontreinigd zijn en dat het om een benzeenverontreiniging zou gaan, is echter niet juist en berust blijkbaar op een misverstand.

Al op 22 maart 2005 werden in opdracht van het gemeentebestuur door een extern erkend labo de nodige grondstalen genomen om de kwaliteit van de uit te graven bodem te kennen. Alles gebeurde volgens de vigerende wetgeving. Uit het onderzoek is gebleken dat 2 van de 3 mengstalen een overschrijding van de bodemsaneringnorm voor benzo(a)pyreen vertoonden. Benzo(a)pyreen is een stof die vooral terug te vinden is bij onvolledige verbranding van allerlei materialen zoals bijvoorbeeld hout.

Verdere analyses wezen uit dat de desbetreffende verontreiniging amper 10 % boven de bodemsaneringnorm zat. Uitloogtesten wezen tevens uit dat de verontreiniging niet uitloogt, waardoor de uit te graven verontreinigde bodem zelfs perfect gebruikt kan worden als niet-vormgegeven bouwstof. Alle verontreinigde grond zal bij het aanleggen van het kunstgrasvoetbalveld door de aannemer op legale wijze worden verwijderd.

Volledig volgens de wetgeving werd de besluitvorming van het erkend extern studiebureau voorgelegd aan een erkende bodembeheerorganisatie die recent een volledige conformverklaring gaf. De dienst milieubescherming van het Beverse gemeentebestuur volgt dit dossier op de voet, iedereen die dit wenst kan bij deze dienst bijkomende informatie inwinnen.

Er is dus geen zware verontreiniging. Het bewuste dossier 'kunstgrasveld voor Svelta Melsele' werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 mei 2005. Dat het kunstgrasveld in het tussenseizoen nog niet werd aangelegd dient gezocht in de verplichte administratieve procedures zoals aanbesteding, vergelijken offertes, gunning en natuurlijk ook het bouwverlof. Juist om die reden werden de huidige voetbalvelden w?l degelijk opnieuw ingezaaid. Er is dus geen sprake van een 'ramp voor de club'.

Het noodzakelijke conformiteitattest werd recent afgeleverd en dus pas nu kan de aanbestedingsprocedure worden verder gezet. Uiterlijk op 26 september a.s. dienen de aannemers hun bieding in en kan het nazicht van de ingekomen offertes starten. Afhankelijk hiervan kan dan de verdere timing exact worden bepaald.(Fvdv)

 

 

Lees ook:

MELSELE. De ploeg 1e Heren Provinciaal R1 van K.V.K. Svelta Melsele trok gisteren, zondag 30 november, naar Oudegem. De inzet van deze topper tussen de tweede en derder in 2de C was hoog. Bij...

MELSELE. Afgelopen zaterdag, 6 december 2008, kreeg Svelta Melsele Herleving Sint-Pauwels op bezoek. Svelta, dat vorige week nog verloor van Oudegem, hoopt zich sportief te kunnen herpakken maar...

MELSELE. Gisteren, 21 december, stonden de voetballers van Svelta Melsele op het veld van Grembergen voor de laatste wedstrijd voor de winterstop. Svelta wilde kost wat kost de drie punten pakken...

MELSELE. Voetbalploeg Svelta Melsele kreeg zondag Mere op bezoek. De nederlaag van de heenwedstrijd lag bij de spelers en supporters van Svelta nog vers in het geheugen maar voor ze het goed en wel...

MELSELE. Voor de winterstop ging het voetploeg Svelta Melsele sportief niet goed voor de wind. De ploeg hoopte dat de start van een nieuw jaar betere prestaties zou opleveren. Dat kan nog, maar het...

MELSELE. Zaterdag 24 januari kreeg voetbalploeg Svelta Melsele Dendermondse tegenstanders op bezoek. Melsele, dat het de voorbije weken niet zo schitterend deed, kan zich geen nederlaag veroorloven....