Provincie financiert natuurverenigingen bij aankoop van natuur 

REGIO. Dit jaar heeft de provincie 299.766,8 euro aan subsidies toegekend aan natuurverenigingen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. Op die manier konden 23 bestaande natuurgebieden in Oost-Vlaanderen uitbreiden met 48,1 hectare. 

Een daarvan is natuurgebied De Linie in Lokeren dat wordt beheerd door vzw Durme. Het natuurgebied huisvest heel wat typische, maar kwetsbare soorten die gebonden zijn aan natte natuur. Zo komen er in de Linie nog belangrijke populaties voor van zeldzame dagvlinders, waterjuffers en libellen. Ook broeden er tal van regionaal zeldzame vogelsoorten. Je kan er zelfs de veenmol aantreffen, een krekel en een van de grootste insecten van ons land. Ook voor zoogdieren valt het belang van het natuurgebied niet te onderschatten met als aanwezige soorten onder meer de otter, boommarter en mopsvleermuis.  "Door deze aankoop draagt vzw Durme bij aan de realisatie van meer dan vier hectare bijkomend bos. Daarnaast wordt ook extra waterberging voorzien wat van belang is in de strijd tegen zowel overstromingen als droogteperiodes.", zegt Thomas Van Lancker van vzw Durme. 

De andere natuurgebieden zijn verspreid over het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen, van de Vlaamse Ardennen tot het krekengebied in het Meetjesland, van de Zeverenbeekvallei in Deinze tot de Wellemeersen in Aalst/Denderleeuw en worden beheerd door Natuurpunt. (mb, foto: De Linie - boommarter (© Paul Vercauteren))

 

Lees ook:

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische...

GENT. De Oost-Vlaamse provincieraadfractie van het Vlaams Belang heeft maandag een motie ingediend, gericht aan formateur Kris Peeters, voor de komende provincieraad van 8 juli. In de motie vraagt...

PROVINCIE/WAASLAND Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV Oost starten in het najaar met de quiz 'De Provinciestrijd'. Oost-Vlaamse verenigingen die hun...