Nieuwe bestemming voor de rijkswachtkazerne

SINT-GILLIS-WAAS. De voormalige rijkswachtkazerne  krijgt een nieuwe bestemming. Voor het OCMW kan het gebouw mogelijkheden bieden om woongelegenheden te cre?ren in functie van sociale doeleinden.

Die doeleinden zijn het voorzien van noodopvang in eigen gemeente, sociale appartementen, en andere vormen van woonfuncties voor specifieke doelgroepen. In het beleidsplan 2005 werd hiervoor een budget voorzien. De eerste gesprekken rond de ontwerpen zijn reeds gestart.