Eerste Lokerse school stelt speelplaats open

LOKEREN. Basisschool Bengel is de eerste Lokerse school die haar speelplaats openstelt buiten de schooluren. Dat maakt deel uit van een overeenkomst met de stad. In ruil voor een toelage van het  infrastructuurfonds Vrije Tijd om de speelplaats op te knappen, moet de school haar speelplaats openstellen buiten de schooluren. Dat is het zogenaamde euro-voor-euro-principe.

Bij eerste fase van de opfrissing van de speelzone werden verse speeltuigen, klim- en klautertoestellen en een speelberg aangelegd. En omdat de speelplaats nu ook een publieke ruimte zal worden, werden er ook zitbanken geplaatst. Voorlopig zullen de speeltoestellen enkel gebruikt worden door de leerlingen van de school. Pas na de realisatie van de tweede fase kan het terrein opengesteld worden voor de buurt. In deze fase worden namelijk de omheining en poorten voorzien. Een automatische toegangspoort zal het terrein toegankelijk maken. Deze poort zal openen en sluiten volgens de openingstijden van het speelterrein. Het doel is het terrein openbaar te maken net voor de zomervakantie van 2021. Nadien zal er nog een multisportveld met kunstgras aangelegd worden.

De directrice van de school, Dorine Van Avermaet is blij met de bijkomende steun: "In 2018 ontvingen we reeds een subsidie van 15 000 euro via de Vlaamse overheid, wat ons project levensvatbaar maakte. Dat we nu van de stad een extra financieel duwtje in de rug krijgen, zorgt ervoor dat we ons project, dat om en bij de 60 000 euro zal kosten, volledig en op relatief korte termijn kunnen realiseren. De openbare speelplaats zal een grote aanwinst zijn voor onze school, maar door deze samenwerkingsverbanden, ook voor de buurt." 

Gezien de speelplaats eigendom blijft van de school, staat basisschool Bengel in voor het beheer van het terrein. Zij staan o.a. in voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties. De stad biedt wel steun waar nodig, voornamelijk met betrekking tot het publiek karakter. Zo zullen de stadsdiensten 3 keer per jaar instaan voor het herstel en groot onderhoud van de groenzones en kunnen er bijkomende interventies gebeuren voor dringende herstellingen aan bijvoorbeeld speeltoestellen. (mb)

 

Lees ook:

Vernieuwd stationsplein Eksaarde geopend

LOKEREN. Het vernieuwde stationsplein in de Lokerse deelgemeente Eksaarde is geopend.  Het plein werd omgevormd tot een ontmoetings- en ontspanningsplek met ruimte voor sport en spel. Zo is er een...