Beveren 2020 stelt verslag van polderbestuur in vraag

BEVEREN. De beweging Beveren 2020 is het niet eens met de gang van zaken rond het bestuur van de Polder Land van Waas. Niet alleen moest gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens lang aandringen om het verslag van de laatste vergadering van het polderbestuur te krijgen, ook over de inhoud van het verslag is hij niet te spreken. Tijdens de vergadering werd dijkgraaf Theo De Roeck uit z’n rol ontheven. 

Bruno Stevenheydens stelt vast dat tussenkomsten van verschillende sprekers niet of slechts gedeeltelijk in het verslag staan vermeld. "Anderzijds werd op verzoek van dhr. Carême,  de advocaat van de dijkgraaf, zijn verweernota integraal toegevoegd. Zelfs met passages die op de Algemene Vergadering niet werden uitgesproken. Dat is niet aanvaardbaar.", klinkt het. "Het kan niet dat bepaalde tussenkomsten ofwel niet of slechts gedeeltelijk worden vermeld en dat op verzoek van een advocaat een ganse verweernota wordt toegevoegd met elementen die niet eens aan bod zijn gekomen. Een verslag dient een correcte weergave te zijn van wat aan bod kwam tijdens de vergadering."

Stevenheydens zal bewaar indienen en vraagt het gemeentebestuur om dat ook te doen. (mb)

 

Lees ook:

"Karakter van de gemeente moet behouden blijven"

BEVEREN. Beveren 2020 toont zich bezorgd over het bouwkundig erfgoed en roept het toekomstig gemeentebestuur op om bouwkundig erfgoed te behouden. Aanleiding van de oproep is de dreigende sloop van...

Beveren 2020 wil (tijdelijke) betonstop

BEVEREN. De beweging Beveren 2020 verzet zich tegen de realisatie van nieuwe, grootschalige verkavelingen zoals de verkaveling Middenheide. Beveren 2020 beroept zich voor haar standpunt onder andere op het...

Tonnageverbod N450 zorgt voor gekibbel

BEVEREN. Vorige week verwierp Vlaams minister Ben Weyts het in februari goedgekeurde tonnageverbod voor de N450 in Melsele zolang er geen akkoord is met de andere Wase gemeenten. Uit verschillende...

Beveren 2020 dringt aan op lokaal armoedeplan

BEVEREN. De nieuwe beweging Beveren 2020 wil een lokaal armoedeplan opstellen. Dat plan dient uit te dokteren waarom steeds meer Beverse gezinnen in armoede verzeilen want, zo zegt Beveren 2020, de...

Beveren 2020 wil geen nodeloze opruim van graven

BEVEREN. Op het kerkhof van Doel staan enkele oude graven aangeduid om te worden geruimd, waaronder  enkele graven in art-decostijl. Dat ook het graf van oud-strijder Theofiel Jozef De Munck dreigt...