Akkoord over nieuwe werkregeling brandweerpost Sint-Niklaas

MELSELE. Er is een akkoord over de werkregeling van brandweerpost Sint-Niklaas: er komt een 24/7-bezetting. De bezetting zal zowel gebeuren door de inzet van beroepsmensen als door vrijwilligers. Dat zijn de burgemeesters van het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland overeengekomen. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door de vakbonden. 

Gisteren zijn de burgemeesters van het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland tot een principieel akkoord gekomen over de werkregeling van brandweerpost Sint-Niklaas. Er komt er een 24/7-bezetting met een gemengde inzet van beroepsmensen en vrijwilligers, zonder de werking van de andere posten in het gedrang te brengen. "De impact op interventies in de andere gemeenten zal beperkt blijven. Er wordt in het goedgekeurde voorstel gefocust op optimale bescherming van de burger in het stadscentrum en de zones daarrond. Dit wil zeggen dat we ervoor zorgen dat de ploeg op dienst sneller ter plaatse is binnen het centrum van Sint-Niklaas, maar dat hun gebied volgens de snelst adequate hulp minimaal uitbreidt. Dat gebeurt door de post Sint-Niklaas een activeringstijd van 4 minuten toe te kennen tijdens nachten, weekends en feestdagen. Zo verhogen we de veiligheid naar de burger, zonder te raken aan de interventies op grondgebied van andere kazerne en de motivatie van onze vrijwilligers.", zegt burgemeester Marc Van de Vijver, voorzitter van Hulpverleningszone Waasland.  Sint-Niklaas betaalt 250 000 euro voor de 24/7-bezetting van de Sint-Niklase post voor de jaren 2018 en 2019. Ook na 2019 zal Sint-Niklaas dit financiële engagement verder zetten. 

Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door de vakbonden vooraleer het officieel bekrachtigd kan worden door de zoneraad. Naar verwachting zal dat gebeuren in de eerste helft van volgend jaar. (mb)

 

Lees ook:

Hulpverleningszone Waasland breidt wagenpark uit

MELSELE. Met de activatie van een website met e-loketten en een uitbreiding van het wagenpark met twee karweiwagens, een commandowagen, een duikwagen en een vorkheftruck krijgt de hulpverleningszone Waasland meer...