Wase huisvestingsmaatschappijen gaan samenwerken

REGIO. De sociale huisvestingsmaatschappijen Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, WoonAnker en Waasse Landmaatschappij willen fuseren en in aanloop van een mogelijke fusie hebben ze alvast een samenwerkingsakkoord gesloten. Samen hebben de maatschappijen sociale huurwoningen in Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken-Waas en  sociale koopwoningen en sociale leningen in het Waasland. 

De erkende sociale huisvestingsmaatschappijen Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, WoonAnker en Waasse Landmaatschappij hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met het oog op een fusie. De drie willen samen een groter, sterker en financieel draagkrachtiger geheel vormen. Dat moet hen in staat stellen de uitdagingen in de sector en het lokaal woonbeleid aan te gaan. Een van die uitdagingen van het Vlaams woonbeleid is de uitbreiding van minimum 1000 woongelegenheden vanaf 1 januari 2019. 

De samenwerking werd ondertekend op 23 augustus 2017 door de voorzitters Roeland Salaets, Koen De Clercq en Julien Vergeylen en de directeurs Luc Gysen en Etienne Audenaert. De fusiemaatschappij zal ongeveer 1.800 huurwoningen beheren, koopactiviteiten verder ontwikkelen en sociale leningen aanbieden. Doel is dus om aan de woonzoekende een uitgebreid en uitgebreid aanbod te kunnen doen van o.a. sociale huur, bescheiden huur, koop, kredietverlening en dienstverlening. Dat zal gebeurden vanuit de bestaande locaties in Sint-Gillis-Waas, Temse en Sint-Niklaas. Een kerngroep moet de fusie voorbereiden tegen midden 2018. (mb)

 

Lees ook:

WoonAnker wordt WoonAnker Waas

TEMSE. WoonAnker, de sociale huisvestingsmaatschappij van Temse, is gefusioneerd met de GMVW, dat actief is in de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken. De fusiemaatschappij is...