Publiektoegankelijke inrichtingen moeten veiliger

KRUIBEKE. De gemeenteraad van Kruibeke heeft het dossier goedgekeurd waardoor een gemeentelijk reglement in verband met brandpreventie in alle inrichtingen die door het publiek toegankelijk zijn, van toepassing zal zijn. Daarbij horen niet alleen cafés, zalen, winkels of jeugdlokalen maar ook evenementen in tenten en grote fuiven worden nader bekeken. Veiligheidschef Roger Weyn vindt het nieuwe initiatief van de Hulpverleningszone een goede zaak.

Er zijn nog steeds heel wat verbeteringen mogelijk om de brandpreventie optimaal te houden.
Heel wat zaken of organisaties moeten aan de brandweer attesten voorleggen over verwarmingsinstallaties, opgesteld door een bevoegd persoon en wie met mazout verwarmt heeft een certificaat nodig. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn wordt ook bepaald en dat loopt wel eens verkeerd. Er wordt gerekend dat per persoon een oppervlakte van 1 m2 nodig is. Wie een tent of zaal heeft van 100 m? mag dus 100 personen binnen hebben maar met hoeken en kanten er afgetrokken zal het wel op 80 personen komen om veilig de brandweer te laten ingrijpen bij een feit.


Ook het aantal uitgangen moeten voldoen aan de voorschriften en die zeggen dat er tot 99 aanwezigen 1 uitgang moet zijn van minstens 1,20 m breed. Bij aanwezigheid van 100 tot 500 personen zijn 2 van elkaar gescheiden uitgangen nodig en bij meer dan 500 aanwezigen, zoals dat bv. in een sporthal zou kunnen zijn, moeten minstens 3 uitgangen zijn of 2 uitgangen en 1 nooduitgang. Hierbij wordt nu goed beschreven dat deze uitgangen werkelijk open moeten zijn. Ze moeten aangegeven zijn door pictogrammen. Op vitale punten, zoals een traphal en lift, moet ook veiligheidsverlichting aanwezig zijn. Deze moet voldoende lang kunnen blijven branden om toe te laten iedereen te evacueren. Dat wordt berekend op ongeveer een uur.


Waar ook moet worden op gelet is de bekleding. Die moet brandbestendig zijn. Preventieadviseur Roger Weyn, merkt ook op dat ook de aangebrachte versiering veilig moet zijn en door de brandweer wordt geïnspecteerd. Versiering mag niet aan TL-lampen worden vastgemaakt en ook niet in de directe omgeving van verwarmingstoestellen. In het reglement zijn ook de plafonds, de trappen, gordijnen onderworpen aan de voorschriften.


Waar publiek samen komt moet ook steeds een goede bereikbaarheid zijn voor de brandweer. Er moet een doorgang richting gebouw of tent zijn van 4 meter in breedte en hoogte. Wie er een keuken heeft bij betrokken moet die scheiden van de plaats waar het publiek zich bevindt met brandwerende deuren. Dat geldt ook voor het scheiden van een eventuele stookplaats. Hierbij wees Roger Weyn ook naar het plaatsen van gasflessen dat in openlucht moet gebeuren op een veilige afgesloten plaats. Zeker nooit aan een kelderruimte of kelderverluchting want gas beweegt omlaag. In publieke plaatsen moet de schoorsteen jaarlijks worden gereinigd, als met mazout of met houtbranders wordt gestookt. Voor gas is dit niet nodig. 


Overal moeten ook brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. De brandblusapparaten worden door een externe firma jaarlijks gecontroleerd. Die apparaten worden best geplaatst in akkoord met de brandweer. De eigenaar heeft bij al die voorschriften een grote verantwoordelijkheid. Wie een zaal of een gebouw verhuurt  zal een controle moeten doen vooraf. Hij zal trouwens ten alle tijden toegang moeten verlenen aan de burgemeester of zijn afgevaardigde die in dit geval de politie en de brandweercommandant zullen zijn.    


Wat volgens de Kruibeekse veiligheidschef ook een belangrijk gegeven wordt genoemd is de aanwezigheid van een alarmsysteem dat hoorbaar is in gans het gebouw. Het moet de aanwezigen verwittigen om de zaak te verlaten om veiligheidsredenen. Weyn verwacht niet dat het allemaal op een jaar tijd is te verwezenlijken en daarom ook dat Hulpverleningszone Waasland gaat trachten om tegen 2009 het preventiereglement volledig toe te passen. Naast Kruibeke horen daar ook Sint-Niklaas, Beveren, Sdint-Gillis, Temse, Stekene en Waasmunster bij.
Er kan alvast nu van start gegaan worden om de voorschriften van het preventiereglement toe te passen. Elke eigenaar zal een notulenboek moet bijhouden waarin alles staat genoteerd wat en wanneer er controle was. Hij kan er ook het stappenplan bij vermelden hoe ver hij staat met de preventiemaatregelen naar 2009 toe. (F)