Idee Kids opgenomen in vakantieaanbod

SINT-NIKLAAS. Sint-Niklaas heeft Idee Kids vzw opgenomen in het vakantieaanbod. Kids Idee organiseert projectkampen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De afdeling in Sint-Niklaas zal z'n intrek nemen in de lokalen van de basisschool Sint-Carolus. Ook de bestaande speelpleinwerkingen breiden uit. 

Sint-Niklaas breidt het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren uit. De open sport- en spelkampen van Open Stadion, die doorgaan tijdens de paas- en zomervakantie op de terreinen van sportcentrum Puyenbeke, organiseren vanaf dit jaar met een kleuterwerking in de paasvakantie en vier weken in de zomervakantie. Ook zullen zes speelpleinwerkingen een weekje langer voor opvang zorgen, overschakelen naar een volledagwerking en ook tieners opvangen. Ook de sportkampen, vrije ateliers en de pretcamionet blijven in het aanbod.

Helemaal nieuw in het aanbod is Idee Kids, een landelijk erkende jeugdvereniging die projectkampen organiseert voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De afdeling in Sint-Niklaas neemt z'n intrek in de lokalen van de basisschool Sint-Carolus. Idee Kids organiseert in de paasvakantie  twee kleuterkampen (een kamp voor 3-4 jaar en een kamp voor 5-6 jaar) en twee projectkampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kampen - heel uitnodigend 'chocoladekamp', 'dance' of 'een wereld vol kinderen' gedoopt - worden een eerste test. Het gaat om kampen zonder overnachting. De kampen beginnen om 9 uur 's ochtends met de mogelijk tot gratis vooropvang vanaf 7.45 uur. De kampen eindigen om 16 uur, met gratis naopvang tot 18 uur.

Meer informatie over deze kampen is terug te vinden op de website ideekids.be of in de brochure die verkrijgbaar is bij de jeugddienst van Sint-Niklaas. (mb)