Pesten op het werk aanpakken is een dringende opdracht

REGIO. Pesten op het werk is een triestig gegeven dat jammer genoeg overal kan gebeuren waar mensen samen werken. Een aantal recente gevallen van pesten op het werk hebben de tekortkomingen in de huidige regelgeving blootgelegd: de bestaande middelen zijn ontoereikend om pestgedrag definitief van de werkvloer te bannen. De Kamercommissie Sociale Zaken houdt vanaf dinsdag hoorzittingen met vakbonden, werkgevers,  preventiediensten en hulpverleners.

Daaraan gekoppeld dienden N-VA-Kamerleden Zuhal Demir en Karel Uyttersprot twee wetsvoorstellen in om de aanpak van pesten te verstrengen. De N-VA wil in de eerste plaats een neutraal meldpunt ‘pesten op het werk’ oprichten bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is de bedoeling dat slachtoffers er op een laagdrempelige manier hun verhaal doen en samen met de diensten naar een oplossing zoeken.
Zuhal Demir: "De preventieadviseur en de vertrouwenspersoon in het bedrijf zijn altijd op de ene of de andere manier met de werkgever verbonden, waardoor slachtoffers zich vaak geremd voelen om klacht in te dienen, ook al omdat de pesters soms leidinggevenden zijn in het bedrijf. Zo is het voor de slachtoffers helemaal moeilijk  om hun zaak aan te klagen."

Een tweede wetsvoorstel voorziet een strengere aanpak van pesten voor wie gezag uitoefent, over het slachtoffer. Karel Uyttersprot vindt dat pesten altijd verwerpelijk is. "Maar voor daders die gezag uitoefenen over het slachtoffer en voor pesters die zich bij herhaling schuldig maken aan wanpraktijken, willen we strengere straffen voorzien. Beide gevallen rechtvaardigen een strengere aanpak."
Het stoot de N-VA-parlementsleden tegen de borst dat daders bij hun ontslag in het bedrijf nog op een aanzienlijke vergoeding kunnen rekenen, dankzij hun bescherming als vakbondsvertegenwoordiger. Dat is onaanvaardbaar volgens  Zuhal Demir en hij stelt dat bij veroordeling wegens pesten  op het werk, de rechter de dader  ook het recht op bescherming op basis van zijn syndicale activiteiten moet kunnen ontnemen. Bij  ontslag kunnen pesters dan ook geen riante vergoedingen meer opstrijken.

De N-VA wil dit nu grondig bespreken tijdens de hoorzittingen  in de Kamercommissie. Omdat de problematiek zeer ernstig is, rekenen ze ook op brede steun voor hun wetsvoorstellen van de andere partijen.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Burenbemiddeling lost helft van conflicten op

SINT-NIKLAAS. Ongeveer de helft van de gemelde conflicten tussen buren wordt positief opgelost met bemiddeling via het team burenbemiddeling van de stad Sint-Niklaas. Dat blijkt uit een eerste...

ZaZaDoe - de Zakdoekboom

SINT-NIKLAAS. Kinderkoor Mozaïek, Jong-Mozaïek, vioolschool Fiegeletje en de viool- en pianoklas van de SAMWD brengen op zondag 26 november het benefietconcert ZaZaDoe - de Zakdoekboom.  Het is een...

Flashmob tegen pesten

BEVEREN. Deze week houdt het Vlaams netwerk 'Kies kleur tegen Pesten' de Vlaamse week tegen pesten. Dit jaar hebben Yeti en Ketnet een 'Move tegen pesten' bedacht, een lied dat wordt gezongen door...

Vandaag eerste 'Dankjewellekesdag'

REGIO. Na alle berichtgeving over pesterijen op het werk, is er ook goed nieuws te melden: vandaag is het de eerste 'Dankjewellekesdag', een initiatief van Bond Moyson. Het ziekenfonds roept 30...