De 21ste eeuw, is de eeuw van Beveren

BEVEREN. Ter gelegenheid van de opening van de geschenkbonnenautomaten heeft burgemeester Marc Van De Vijver een gelegenheidstoespraak gehouden die naar de toekomst toe het beste laar verhopen op vlak het economisch leven. Hij heeft een economische visie op het Waasland en wel in die zin dat hij de 19de eeuw, de eeuw van Lokeren noemde omdat dan de stad economisch enorm groeide tot de belangrijkste stad van de Wase regio. In de 20ste eeuw was het Sint-Niklaas dat een opgang kende  en tenslotte is economisch gezien,de 21ste eeuw de eeuw van Beveren. "We zijn soms te bescheiden  en te weinig bewust van het potentieel dat wij hebben", aldus Van de Vijver, "Het heeft te maken met de economische ontwikkeling hier waarvoor weliswaar in het verleden wel offers zijn gebracht. De 21ste eeuw wordt in deze regio bekeken naar Beveren toe. En in dat kader past de realisatie van de Warande dus perfect."

Van de Vijver was realistisch toen hij er toch op wees dat de Warande wel een moeilijke start kent wat zeker te maken heeft met economische crisis. Moest men met de Warande een paar jaren eerder gestart zijn,dan zou het wel op een andere manier verlopen. Toch vond hij de keuze die werd gemaakt erg belangrijk en de gemeente staat daar ook achter omdat het past bij de ontwikkeling van Beveren.

Voor de burgemeester was de Warande niet alleen een winkelstraat op zichzelf, maar het ganse handelsgebeuren, uit de omtrek van het centrum van Beveren past bij de ontwikkeling van de Warande. Maar dat neemt niet weg dat er een aantal problemen zijn bij die de verdere ontwikkeling bedreigen en die een oplossing moeten krijgen. De uitdaging is dan ook om in de toekomst een antwoord te geven op wat zich rond de mobiliteit stelt "Daar is al veel over geschreven, veel over gesproken maar het wordt nu tijd om daar ook een uitvoering van te geven. Er is een mobiliteitsplan dat heel belangrijk is en waarover we verheugd zijn dat het voor Beveren is opgenomen in het Masterplan 2020.Momenteel is men bezig om daarover een timing op te stellen in de Vlaamse Regering. Ik hoop dat die timing overeind blijft want dat wil zeggen dat tegen 2015 - 2016 toch wel een aantal belangrijke realisaties ook in de praktijk zullen worden uitgewerkt."

Daarmee wordt zeker het centrum van Beveren en ook Melsele bedoeld. De problemen op de E17 moeten opgelost worden en voor Beveren is het belangrijk dat daar een afritpunt is in het kader van winkelen in Beveren. Dat heeft een invloed op het handelsgebeuren zoals dat van de Warande. Het is dus nu aan de overheid om op ruimer gebied, een aantal oplossingen naar voor te brengen. Anderszijds is er dan ook de verdere modernisering van het centrum van Beveren zelf door op vrij korte termijn nog een paar centrumstraten aan te makken. De Vrasenestraat en de Kasteeldreef zijn al vernieuwd en voor de Ciamberlanidreef staat alles ook al uitgetekend. En zo zal de mobiliteit ook op een goede manier worden gerealiseerd. Het komt de leefbaarheid van Beveren-centrum en het handelsapparaat ten goede.

Burgemeester Van de Vijver wees bij dat alles niet alleen naar de taak van de overheid, van de gemeente, ook het gedrag van de burgers zelf moet gestuurd worden. Hij wist dat het goed is hen in de goede richting te duwen en bijvoorbeeld niet altijd de auto nemen maar ook meer de fiets gebruiken.
Heel belangrijk is ook het gegeven dat de Winkelkern een aanzet heeft gegeven om meer aan marketing te doen. "Ons eigen een stuk verkopen", noemde Van de Vijver het. "Hier geldt ook niet bekend is onbemind. Als ze je niet kennen kunnen ze ook niet weten wat je in petto hebt. We moeten er voor zorgen dat niet alleen binnen Beveren maar ook er buiten, de troeven waarover wij beschikken b innen onze gemeente, dat die bekend zijn. Vandaar dat ‘Aangenaam Winkelen’ zelf begonnen is met Citymarketingplan op te stellen. Ik heb de plannen gelezen en er staan enorm veel suggesties in en analyses van de mogelijkheden in Beveren. Ook worden aanzetten gegeven hoe we het handelsgebeuren kunnen versterken en welke maatregelen er moeten genomen worden, ook op lange termijn. Het Citymarketingplan, moet zich ook richten naar alle andere troeven die er zijn op vlak van cultuur, sport en tal van andere voorbeelden in gans de gemeente. In dat kader heeft de gemeente in het budget reeds bedragen voorzien in 2011 en het is de bedoeling om volgend jaar dat Citymarketingplan af te handelen."

Het ziet er dus naar uit dat al wie naar Beveren, komt zal weten over welke troeven deze gemeente beschikt. De burgemeester vond dat Beverenaars niet meer zo bescheiden moeten zijn. Uitpakken met de zaken die de gemeente heeft, dat moet men doen.

Hat openen van twee geschenkbonnenautomaten is zeker weer een realisatie om mee uit te pakken want ’t is een primeur in ons land. Voor dat initiatief stuurde Marc van de Vijver felicitaties naar de mensen van ‘Aangenaam Winkelen’, dat eigenlijk al jaren werkt om het handelsapparaat in Beveren alle kansen te geven.

Hoe dan ook, Aangenaam Winkelen heeft zich al een plaats gegeven in het Beveren 2010 en zegt dat het staat voor een lange rij pluspunten: voor authenticiteit, gezelligheid, compactheid, kleinschaligheid, sfeer, variatie, persoonlijke bediening; thuisgevoel, kindvriendelijkheid en geen overdreven commerce.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. In het Shoppingcenter Warande leidde  Shoppingexpert Els Tibau de voorstelling en officiële onthulling van de geschenkbonnenautomaten die door ‘Aangenaam Winkelen’ vanaf 1 december ter...