Kort nieuws, aflevering 5

Nieuwtjes kriskras doorheen de regio. Ze komen uit Zwijndrecht, Kruibeke, Haasdonk, Kallo, Beveren, Melsele, Kieldrecht. Er zijn items over dichters, sport overdag, winterwandeling, amateurkunsten, zeehonden, padden, straatfeest, kerkhof, show, brandweer-ambulancier, kerkklokken, speelplein, verkaveling en grachten in de polders.


Week van de Amateurkunsten
ZWIJNDRECHT. De Week van de Amateurkunsten wordt van 29 april tot en met 8 mei 2005, voor de 10de keer georganiseerd. Zwijndrecht neemt reeds van bij het begin deel. In 2004 vonden er maar liefst 1.000 kunstevenementen plaats in 240 gemeenten. In Zwijndrecht is er naar jaarlijkse gewoonte de thematentoonstelling van amateurkunstenaars uit eigen gemeente. Om de tiende editie te vieren werd gekozen voor het thema 'Feest!'. Een thema waaronder veel onderwerpen vallen. Wie met enkele werken wil deelnemen aan de tentoonstelling, kan een deelnameformulier opvragen bij de Cultuurdienst. Wie de laatste drie jaar ? of meerdere keren heeft deelgenomen, krijgt een formulier thuis opgestuurd. Meer info: Cultuurdienst, Binnenplein 1, Zwijndrecht
Tel. 03.250.49.50 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (F)

 

Urne in kleine grafsteen
KRUIBEKE. Gemeenteraadslid Jan Van Raemdonck wil dat tegemoet gekomen wordt aan de vraag van inwoners om ook op het kerkhof van Bazel en eventueel ook in Rupelmonde, de mogelijkheid te geven om net zoals in Kruibeke,  de urnen met de assen van de overledenen, te begraven op een  aparte plaats op het kerkhof. Daar liggen dan kleine grafstenen op de grond, in dubbele cirkels naast elkaar. De assen van overledenen kunnen nu ofwel worden uitgestrooid of bijgezet worden in een columbarium. In Kruibeke was er dus een derde mogelijkheid en die wil men nu ook op de andere begraafplaatsen. Het schepencollege heeft reeds zelf het initiatief genomen om zowel in Bazel als Rupelmonde de mogelijkheid tot begraven van de urne, genomen. Raadslid Van Raemdonck (CD&V) werd dus op zijn wenken bediend.

 

Karel en de Kikker in CC Ter Vesten
BEVEREN. Bergmans Event Company uit Zwijndrecht, brengt op woensdag 5 januari om 15u in het CC Ter Vesten een nieuwe show rond "Karel en de Kikker". Het zijn de twee beste vrienden en beleven dan ook allerlei dolle en spannende avonturen. Nu houden ze een leuk Kerstfeest aan de sloot waar ze een droevig elfje ontmoeten.  Momenteel ligt ook hun single 'Ik ben een kikker' in de betere platenzaak.(F)

 

Ronde van het Waasland mountainbiken
BELSELE/HAASDONK. De Nightbiking van vorige vrijdagavond  te Belsele kreeg nog 94 deelnemers aan de start, niettegenstaande het met stortregen, wind en duisternis wel ? van de slechtste avonden van de afgelopen weken was. Zondag werd in Haasdonk dan de 15de rit gereden door 600 deelnemers op een mooie omloop die er wel modderig bij lag. De 16de rit is voor zondag 26 december te Stekene-Polken, waar hart van de rit ligt bij Landbouwmachines Van Hooste, Polken 66. Er kan tussen 8.30u en 10.30u worden gestart voor 25 of 50 km. (F)

 

Dichters uit de gemeente
ZWIJNDRECHT. De bibliotheek neemt deel aan "Gedichtendag", samen met de Cultuurdienst en de beide Davidsfondsafdelingen. Dichters uit eigen gemeente worden op het podium gebracht. In de polyvalente ruimte van de bibliotheek wordt op donderdag 27 januari 2005 vanaf 20u, een hele avond aan hun gedichten gewijd. Speciale aandacht gaat naar het werk van Achiel Van Bogaert, ofte nonkel Achiel van de Regenboogkrant.De toegang is gratis.Dichters die nog graag willen meedoen, nemen liefst zo vlug mogelijk contact op met de bibliotheek, tel. 03.250.49.40, of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (F)


Sport Overdag voor volwassenen
ZWIJNDRECHT. In januari start in de sporthal in de Fortlaan de 2de lessenreeks Sport Overdag voor volwassenen vanaf 20 jaar en ook de  senioren horen er bij. De klemtoon ligt op lichaamstraining en relaxatie. Daarom vermeldt het programma: op vrijdagen van 13.30u tot 15u op 14 en 21 januari: tai-chi, op 28 januari: aerobic, op 4 en 18 februari: fitbal en relaxatie, 25 februari: bodyforming, 4 maart: stepaerobic, 11 maart: aquafitness - verzamelen aan Club Locomotief, Beatrijslaan 42, Linkeroever en op 18 en 25 maart is er nog Yoga. Ge?eresseerden kunnen op de Sportdienst 10-beurtenkaarten van 17,50 euro kopen. Deze gelden voor de drie lessenreeksen en kunnen ook volgend academiejaar nog gebruikt worden. Wie aan tien lessen deelneemt en dus tien stempels op de kaart heeft verzameld, ontvangt een attentie. In lessenreeks 3, die aanvangt na de paasvakantie, zal meer in de openlucht gebeuren met tennis, minigolf, een wandel- en fietstocht, enz. Info en inschrijvingen
Sportdienst, Fortlaan 10 of Binnenplein 1, Zwijndrecht
Tel. 03.250.49.74 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (F)

 

Kruin maakt winterwandeling.
KRUIBEKE. De natuurvereniging Kruin, gaat zondag 26 december of 2de Kerstdag, een winterwandeling maken in de fondatie te Sinaai. Ze vertrekken om 13.15 u aan de kerk van Kruibeke en via carpooling rijden ze naar Sinaai. Afspraak aan de Dries aldaar om 13.45 u is ook mogelijk. Het kost 1 euro maar kinderen wandelen gratis mee.

 

Zeehonden komen dichter
ZWIJNDRECHT. In "Groenlink", het tijdschrift van Natuurpunt WAL meldt Zwijndrechtenaar Koen Maes dat hij in oktober op de Schelde ter hoogte van zijn gemeente aan de rode boei 110, iets stroomafwaarts van "Pijp Tabak", een zeehond zag. Verder was er Hubert De Wilde die zeehonden bemerkte ter hoogte van Lillo en Doel. Worden zeehonden dan toch weer vaste gasten in de regio?

 

Straatfeest
ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur promoot het inrichten van straatfeesten. Er is zelfs een subsidie voorzien om de initiatieven te ondersteunen. De bewoners van de Fortlaan zullen op zaterdag 15 januari ter hoogte van huisnummer 23, weer samen komen om rond de feestvuren -verlichting, hun nieuwjaarswensen uit te wisselen. Er zal tussen 18u en 24u geen verkeer mogelijk zijn in de Fortlaan. De parking naar de sporthal blijft wel toegankelijk.

 

Paddenoverzetactie
KALLO. Natuurpunt WAL zal in 2005 de 3de paddenoverzetactie organiseren ter hoogte van het Groot Rietveld tussen Melsele en Kallo, aan de Kwarikweg. Het was in 2002 dat Nancy Pauwels en Lieven Van Havere, de natuurvereniging er attent op maakte, dat honderden padden werden vermorzeld toen ze de weg overstaken naar de paaiplaatsen. Met de medewerking van het gemeentebestuur van Beveren, werd de oversteekplaats afgebakend en emmers werden in de grond geplaatst om de diertjes op te vangen. Zo konden nu al in 2003 en 2004 samen, een 3000 amfibie?veilig de weg oversteken. Van 15 februari 2005 tot 31 maart 2005, komt de volgende actie. Maar naargelang de weersomstandigheden, kan deze periode worden vervroegd of verlaat. Toch komt er op donderdagavond 3 februari om 20u een infoavond in het CC te Kallo in de Hoog Kallostraat. (F)

 

Zo wordt iemand een brandweerman-ambulancier
BEVEREN. Het gemeentebestuur heeft 4 betrekkingen van brandweermanambulancier bij het beroepspersoneel, vacant verklaard. De kandidaten moeten daarbij voldoen aan bijzondere benoemingsvoorwaarden. Binnen de 6 maanden moet men in de gemeente komen wonen binnen een straal van 6km waarvan de kazerne het middelpunt is. De kandidaat is tenminste 18 jaar oud en moet minstens1,60 m groot zijn. Hij moet slagen in de proeven van lichamelijke geschiktheid. Er hoort een diploma van Hoger Secundair Onderwijs bij en een brevet van brandweerman dat ook kan behaald worden binnen de proefperiode. Er moet ook een rijbewijs op naam staan. De kandidaat moet eveneens houder zijn van het brevet van hulpverleningsambulancier en een bewijs van geneeskundige schifting hebben. Tenslotte moeten de kandidaten ook slagen in selectieproeven die bestaan uit een schriftelijk gedeelte met een opstel over een onderwerp van algemene aard, een praktisch gedeelte om de beroepsgeschiktheid te testen en een mondelinge proef. Om te slagen moet een kandidaat 50 % voor elke proef behalen en 60% op het totaal der proeven. Niet simpel brandweer-ambulancier worden! (F)

 

Vocht in Klokkentoren
BEVEREN-O.-L.-VROUW. De kerkfabriek van de O.-L.-Vrouwparochie in de Pastoor Steenssensstraat, heeft in de begroting 2005, het geld voor het onderhoud van de kerk van 3.730 euro moeten optrekken naar 20.708 euro. De reden is dat er een groot werk moet worden uitgevoerd aan de bekleding van de klokkentoren. Die heeft last en schade van het vocht. Dat wek kost meer dan 8.600 euro. Verder is bijna evenveel geld nodig voor rioleringswerken rond de kerk en de pastorij. In 2005 krijgt de Nieuwe Parochie een gemeentelijke werkingstoelage van 21.824 euro i.p.v. 7.443 euro in 2004.(F)

 

Geld voor Kerkklokken
MELSELE. De klokken in de kerktoren moeten onderhouden worden. Het ene jaar al wat meer dan het andere. De begroting voor 2005 voorziet er nu 4.280 euro voor en vorig jaar was dat maar 295 euro. Maar in Melsele is nog meer aan de hand in de klokkentoren. De metalen onderdelen van 3 luidbruggen, moeten ontroest worden en daarna geschilderd. Een klus die meer dan 3.600 euro kost. En fan zijn er nog 2 klokken die een herstelling nodig hebben wat nog eens 596 euro kost. (F)

 

Speelplein wordt heraangelegd
BEVEREN-GAVERLAND. Weldra zal aan de Floralaan het nieuwe gebouw voor de speelpleinwerking worden geopend. Het gemeentebestuur wil bij deze gelegenheid ook het naastliggend speelplein heraanleggen. Een ontwerper werd aangesteld.

 

Verkavelingaanvraag
KIELDRECHT. Nabij de Kreek, voor een deel in het woongebied, voor een deel in het woonuitbreidingsgebied komt een nieuwe verkaveling. De NV Vlaamse Ontwikkelingsmaatschappij , met zetel in Sint-Denijs Westrem, deed de aanvraag om er 21 bouwpercelen klaar te maken. Eer zullen 6 halfopen- en 15 gesloten bebouwingen komen. Van op de Provinciale Baan komt er een insteekweg van 200 m. Het profiel van die weg is deze van een woonerf. Voorbije zomer werd deze verkaveling bekend gemaakt en er kwamen geen opmerkingen. De Beverse gemeenteraad keurde het technisch dossier eind september reeds goed. (F)

 

Onderhoud van grachten in de Polders
GROOT-BEVEREN. Wie door de Polders fietst of wandelt kan niet naast de vele grachten kijken. De Polder van het Land van Waas, onderhoudt die waterlopen die van verschillende categorie zijn. Waterlopen van 3de categorie zullen voor 2005 van de gemeente een aandeel in de kosten van het onderhoud vragen van ruim 142.000 euro of 5.700.000 BEF (F)