Aanleggen drukriolering in verschillende Polderstraten

BEVEREN. Door studiegroep Irtas werd een ontwerp opgesteld voor de aanleg van drukriolering in delen van de  Vliegenstal, Klaasdekkerstraat, Broeckstraat, de Nerenhoek en de Achterhoek. Dus een gebied in de Polders. Schepen van Openbare Werken, Luc Maes, omschrijft de bedoelingen: "Deze drukriolering wordt in principe in de zijbermen aangelegd zodat aan wegverharding in goede staat niet moet geraakt worden. Toch is de staat van de wegverharding volledig onderzocht en zullen alle delen in minder goede staat vernieuwd worden. In de landelijke gebieden worden tevens een aantal uitwijkstroken voorzien zodat de doorstroming van het verkeer vlotter zal verlopen."

Voor de woningen in deze straten is eveneens een afkoppeling op het privaat domein voorzien. Alle woningen werden het voorbije jaar bezocht door een afkoppelingsdeskundige om een plan voor afkoppeling en een meetstaat op te maken. Na het opmaken van een kostenraming werd een overeenkomst afgesloten met de bewoners voor het uitvoeren van de werken. Deze werken zijn opgenomen in lot 2 van deze opdracht.

Bij drukriolering moet de afkoppeling op het privaat domein onmiddellijk gebeuren omdat de capaciteit van de afvalwaterpompen het regenwater bij hevige stortregens niet kunnen verwerken. Woningen die gebouwd zijn voor 1999 hebben in principe geen gescheiden rioleringssysteem op de private eigendom.

Luc Maes wees er ook op dat de gemeente de kosten op het privaat domein op zich zal nemen met een maximum van 3.000 euro per woning. Dit bedrag zal voor 95% van de woningen alle kosten dekken. Uiteraard is deze tussenkomst beperkt voor woningen gebouwd voor 1999 omdat later een gescheiden stelsel tot de perceelsgrens werd opgelegd in de bouwvergunning.

Om het nuttig hergebruik van regenwater aan te moedigen worden mensen met een woning gebouwd voor 1999 aangemoedigd om samen met de aanleg van het bijkomend rioleringsstelsel een regenwaterput in te graven. Na het plaatsen van een pomp en minimum twee aftappunten kunnen zij van de gemeente een bijkomende subsidie bekomen van 1.250 euro.

De overloop van de regenwaterput wordt normaal afgeleid naar een gracht. Als alternatief kan deze overloop ook aangesloten worden aan een infiltratievoorziening zodat het overtollige regenwater in de bodem kan insijpelen om de verdroging van de bodem op lange termijn tegen te gaan. Hiervoor kent de gemeente eveneens een bijkomende subsidie van 375 euro toe.

De gemeente Beveren wil met deze globale aanpak ten volle haar verantwoordelijkheid nemen om het oppervlaktewater in onze gemeente zo snel mogelijk zuiver te krijgen zodat de stankhinder van beken verdwijnt en een rijk biologisch leven kan terugkeren. De sterke stimulans tot hergebruik van regenwater voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine en het sproeien van de tuin zal het verbruik van zuiver drinkwater gevoelig verminderen. Iedere gezin kan bovendien zo zijn waterfactuur met bijna de helft verminderen. (Rolf Duchhamps)

 

 

Lees ook:

BURCHT. De wedstrijd op het plein van Achterbroek was de eerste competitiewedstrijd van het seizoen voor Sporting Burcht. De Burchtse ploeg kreeg het bijde voorbereidingen hard te verduren toen...

BEVEREN. Vanaf dinsdag 13 september wordt in de Achterhoek, tussen Levergem en de Kromstraat, een drukrioleringsstelsel aangelegd. Daardoor zal de Achterhoek afgesloten zijn voor het verkeer tot...

Eerder dit jaar voerde het comite actie met een affiche 'Beveren, het grootste varkensdorp'.BEVEREN. Het verzet van een actiecomité tegen de komst van een groot varkensbedrijf aan de...

protestaffiche tegen de komst van de varkenskwekerijBEVEREN. Aan de Achterhoek en omgeving voeren ze al geruime tijd actie tegen de komst van een varkensbedrijf dat zo’n afmetingen zal...