De daktuin van het Administratief Centrum

Image
De daktuin op het Administratief Centrum kan model staan voor de burgers die een groendak willen aanleggen.
ZWIJNDRECHT. Tijdens de Dag van het Park kon de daktuin die werd aangebracht boven het AC aan het Binnenplein, voor het publiek open gesteld. Het hoorde bij het thema van deze dag, '’t Is groen en dichtbij...'. Wie nog niet de kans had die te bezoeken moet uitkijken naar een gelegenheid om er een kijkje te gaan nemen. Dat groendak kan voor velen een voorbeeld zijn om een plat dak eveneens zo in te richten.

Een groendak doet aan waterbeheersing in die zin dat ze de onmiddellijke afvoer van neerslag beperken en zodoende worden de piekafvoeren lager zodat de riolering minder belast wordt. Het kan zo minder lokale wateroverlast voorkomen.

Image
Rik Van Buynder van de groendienst die op de ‘Dag van het Park’ het publiek uitnodigde langs het originele pad zoals het Agentschap voor Natuur en Bos het ook op de affiche deed.
Maar er is meer, een groendal zorgt er voor dat de dakbedekking een langere levensduur heeft en zorgt voor een zowel thermische -als geluidsisolatie. Het effect is uiteraard niet  volledig.
Het substraat, de vegetatie en de micro-organisme in het groendak breken ook schadelijke stoffen af of nemen ze op zoals CO, benzol en stofdeeltjes.

Maar wat ons ook bijzonder trof was het knappe uitzicht op die daktuin hoog boven de grond van het Binnenplein. De tuin is ook gebonden aan het seizoen en dat brengt nog eens mee dat er variatie in de begroeiing zit. Het gemeentebestuur wil het groendak ook promoten en geeft een subsidie van 31 € /m² voor de aanleg. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...