Burgemeester Minnebo noemt sluiten op-en afritten E17 onaanvaardbaar

Burgemeester Minnebo heeft  in een persnota nog eens duidelijk gesteld dat de Oosterweelverbinding absoluut niet mag raken aan de op-en afritten van de E17. De eerste plannen die destijds bekend werden gemaakt, konden geenszins de goedkeuring van het gemeentebestuur meekrijgen. Vandaar dat vanuit het gemeentebestuur en gesteund door de voltallige gemeenteraad, een eigen trac? werd voorgesteld. Een trac?, het Middentrac?, dat nu wordt voorgedragen als zijnde haalbaar.
Burgemeester Minnebo: "In grote lijnen kunnen wij ons daar in vinden, mocht daar niet de intentie zijn, om de op- en afritten Zwijndrecht-Burcht, Linkeroever en Kruibeke te sluiten. Dit is voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar!
Wij blijven er bij, wil de leefbaarheid van onze gemeente gevrijwaard worden, dan dienen deze op- en afritten behouden. Het openbaarvervoerbeleid dat onze gemeente voert, en waarvan het succes onge?venaard is, komt op de helling te staan omdat de ganse verkeersstroom doorheen het centrum van de gemeente moet en tevens de P+R in Melsele vanaf de E 17 onbereikbaar wordt".
De Zwijnrechtse burgemeester wil dan ook aan de Vlaamse regering vragen, dat zij een weldoordacht besluit treft, rekening houdend met alle factoren, zowel leefbaarheid, mobiliteit als gezondheid. (F)