Geen subsidie, wel digitaal ankerpunt in de bib

Image
In de bibliotheek van Zwijndrecht komt een digitaal ankerpunt waar men op computer kan komen werken.
ZWIJNDRECHT. Raadslid Ronny Dobbeleir (VL.B.) informeerde in de rubriek ‘Varia’ in de gemeenteraad, hoe het zat met het inrichten van de bibliotheek als ‘digitaal ankerpunt’ waar de computer meer naar de bevolking kan komen. Voor de begroting 2010 was er geld voorzien voor de start van 'De bibliotheek als digitaal ankerpunt' op voorwaarde dat de bibliotheek erkend werd door de Federale Overheid als 'Openbare Computerruimte (OCR)' en beroep kon doen op de daarbij horende subsidie van 6 500 €. Maar die subsidie viel niet te beurt aan Zwijndrecht en toch wil het een digitaal ankerpunt oprichten.

De federale overheid staat achter het initiatief om het een onderdeel is van het Nationaal Plan ter Bestrijding van de Digitale Kloof. De voorwaarde is wel dat is wel dat de plaats gratis toegankelijk moet zijn voor het publiek en dat er een begeleider aanwezig is om geïnteresseerden op het internet te helpen.

Het college wil wel  een mogelijke aankoop van het computerklasje van de Rupelbib. Dat is een  provinciale bibliotheekcentrale. Rupelbib verenigt de openbare bibliotheken van Niel, Rumst, Schelle, Boom en Hemiksem. Door die samenwerking kunnen de vijf meer streekgerichte bibliotheekprojecten uitwerken. De bibliotheek Zwijndrecht zou de nodige stappen moeten doen om volwaardig partner te kunnen worden in het samenwerkingsverband 'De Rupelbib' dat zelf over een vijftiental laptops beschikt. Maar de ICT –dienst van de gemeente zal een voorstel uitwerken voor de mogelijke aankoop van de nodige laptops om zo toch voldoende oefenplaatsen ter beschikking te stellen. Budgettair zal daarvoor een begrotingswijziging worden overwogen.

Het college wil ook dat er wordt ingegaan op het voorstel van VormingPlus om te starten met een gratis opleiding van een aantal vrijwilligers die dan als mogelijke ‘helpdesk’ kunnen ingezet worden. Zo kunnen degelijke computerinitiatielessen gegeven worden.

Schepen André Van de Vijver ziet een samenwerkingsverband met de Rupelstreek wel zitten omdat Zwijndrecht er enigszins wel bij aansluit ware het niet dat de Schelde er tussen ligt. (R.D.)