Middenstand op de hoede bij uitbouw Winkelcomplex op KSK Beveren

Image
De in te vullen winkels aan de nieuwe tribune van KSK Beveren.
BEVEREN. Het college heeft zowel van Unizo Beveren als van de middenstandsorganisatie Aangenaam Winkelen de nodige kritiek gekregen omdat men zich niet hield aan de belofte dat er onder de tribune geen concurrentie zou komen voor de middenstanders in Beveren. Dat staat zo in de voorwaarden van het RUP, ruimtelijk uitvoeringsplan. Er mogen ook geen grotere winkels komen die niet sportgerelateerd zijn.

Bruno Stevenheydens (VL.B) zegt nu dat burgemeester Van de Vijver de voorwaarden wil wijzigen om wel grotere winkels toe te laten. Dus nog meer concurrentie voor het centrum en ook meer gevolgen voor de mobiliteit. "Ondanks de brief van de middenstandsorganisaties aan de gemeenteraad ontkent hij dat de wijzigingen die hij wil doorvoeren tot concurrentie zouden leiden. In ieder geval moeten mogelijke wijzigingen eerst terug naar de gemeenteraad", aldus Stevenheydens.

UNIZO wil  dat in het toekomstig beleid van de gemeente rekening wordt gehouden met zijn visie. Op vlak van de bestemmingswijzigingen kwamen er de laatste twee jaar het BPA Pareinpark en het RUP Freethielzone KSK Beveren bij. Voor allebei kwam er bezorgdheid van de plaatselijke ondernemersverenigingen kijken maar het gemeentebestuur stelde volgens UNIZO 'valabele redenen' op en de weerstand verdween stilaan. "Zo werd ons voor het BPA Pareinpark uitgelegd, dat de bestemmingswijziging enkel bestemd was voor de herlocalisatie van bestaande handelszaken. Daar konden we toch niets op tegen hebben dat enkelen "van de onzen" zich wilden herlokaliseren?", zo stelde men bij UNIZO.
En voor het RUP "Freethielzone KSK Beveren" werd gewezen op een Publiek - Private Samenwerking ging en de gemeente voegde daar aan toe dat er toch wel enige commerciële activiteit nodig was om het bouwen van een nieuw stadion financieel haalbaar te maken.

UNIZO: "Maar dat we ons geen zorgen moesten maken: die commerciële activiteit zou steeds sportgerelateerd moeten zijn. Daar konden we toch niets op tegen hebben dat er een mooi nieuw stadion zou komen voor KSK Beveren?"
Het gevolg was dan het RUP zonder tegenstand werd goedgekeurd. En het viel wel op dat de garanties voor de invulling  van beide projecten mondeling bleven en op papier werden ze veel ruimer geformuleerd dan beloofd.
 
En dus werden het BPA, respectievelijk RUP zonder tegenstand goedgekeurd. De garanties voor de invulling van de projecten bleven echter mondeling: op papier werd de invulling steeds veel ruimer geformuleerd dan beloofd.
Wat werd er eigenlijk bepaald wat in de zone Freethiel is toegelaten aan winkels? Dat zijn  Sportwinkels/fanshops met lokale winkels, die een duidelijke link hebben met sport, kunnen hier "voorzien worden (max. 1000m² verkoopsoppervlakte).
Voor niet-sportgerelateerde lokale winkels gaat het om enkel lokale kleinere winkels van maximaal 400 m² verkoopsoppervlakte, die complementair zijn aan het winkelcentrum van Beveren, kunnen hier voorzien worden. De winkels kunnen dusdanig niet verkeersaanzuigend werken. Het ‘stedelijk’ winkelcentrum situeert zich in het centrum van Beveren en langs de N70. Zaken die een buitenopslag vereisen, kunnen niet worden toegelaten.
UNIZO vindt dit veel ruimer dan beloofd en omdat Action er een winkel wil beginnen werd daartegen stelling genomen.

Action voldoet niet aan deze criteria omdat de winkel niet sportgerelateerd is en dat blijkt uit hun website action.be.
"Wat er ook wordt beweerd in hun aanvraag die manifest niet met de realiteit overeenstem. De winkel is te groot met 872 m² om onder de tweede categorie te kunnen vallen. We hebben er alle begrip voor dat de invulling van het project zoals men dat oorspronkelijk voor ogen had, een bowling bv., niet zo gemakkelijk is dan gedacht. Dit mag echter geen vrijgeleide zijn om de regels van het RUP met de voeten te treden en handelszaken toe te laten die niet voldoen aan de voorschriften van dat RUP"; zo stelt UNIZO. Toch wil de vereniging geen juridische strijd aangaan.

Voorzitter Vincent Lesseliers besloot uit dat alles: "De les die hieruit getrokken moet worden is dat eenmaal een bestemmingswijziging werd goedgekeurd de gemeente geen enkele invloed meer heeft op de concrete invulling ervan. Ofwel omdat ze daar geen juridische argumenten meer voor heeft en dus niet meer kan, ofwel omdat ze dat niet wil. Dit was reeds zo bij de Warande. Dat BPA werd destijds goedgekeurd met de belofte dat er zou worden toegezien op de invulling ervan: niet allemaal ketens, een gezonde mix van grootwinkels en plaatselijke handelaars, waarbij er zelf een lichte voorrang zou zijn voor deze laatste. De Warande is thans volledig ingevuld met ketens. De gemeente had juridisch geen argumenten om deze belofte hard te maken. Dit was zo bij het Pareinpark, waar de gemeente negatief heeft beslist, maar waar de aanvrager in hoger beroep volledig zijn zin heeft gekregen. Dit is nu opnieuw zo voor de Freethielzone: de vooropgestelde invulling lijkt niet onmiddellijk haalbaar en dus wijkt de gemeente af van de voorschriften van het RUP om toch maar snel een invulling te krijgen van het project." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De afvaardiging van bestuur en supporters op het gemeentehuis van BeverenBEVEREN. In de Beverse gemeenteraad heeft raadslid Marijke De Graef (Vlaams Belang) om opheldering gevraagd in verband met de...

BEVEREN. Na een positieve evaluatie van de evavuatieoefening van vorige week krijgt KSK Beveren van de veiligheidscel van de KBVB de toelating om de resterende thuiswedstrijden af te werken met...

BEVEREN.  KSK Beveren heeft van Binnenlandse Zaken een negatief rapport gekregen voor haar hoofdtribune. Het gemeentebestuur van Beveren heeft, in overleg met KSK-Beveren-voorzitter Dirk...

BEVEREN. Dat de uitspraak van Jos Vaessen, de voorzitter van RC Genk, het bestuur van KSK Beveren heeft aangezet tot een reactie is meer dan logisch. Vaessen had in een toespraak tijdens een...

BEVEREN. Op het vlak van de investeringen in de sport, werd de trend ook in 2004 verder gezet. Daar heeft Schepen Marc Van de Vijver op gewezen. Beveren heeft de middelen en moet dus niet...

BEVEREN. Burgemeester Marc Van de Vijver ziet de toekomst van KSK Beveren nog altijd hoopvol tegemoet. Beveren heeft een voetbaltraditie en hij wil daarom proberen iets op te zetten dat Guillou kan...