Eredirecteur Marcel D’hooge te Beveren overleden

In Beveren overleed op 70-jarige leeftijd de ereschooldirecteur Marcel D’hooge. Hij was directeur in het gemeentelijk onderwijs Centrumschool en Thijskenshoekschool, nu Lindenlaanschool genoemd. Beveren nam op zaterdag 23 oktober om 10u in de Dekanale Sint-Martinuskerk afscheid van Marcel D’hooge. 

Marcel D’hooge werd geboren in Hamme-Zogge en bekwam het onderwijzersdiploma in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas , op 13 juni 1953. Hij gaf tijdelijk les in Hamme en na zijn legerdienst ook in Grembergen en Sint-Niklaas. In 1956 stapte hij het onderwijs van Beveren binnen. Eerst een interim van 8 dagen op de Thijskenshoekschool , dan voor 3 dagen op de Sint-Martinusschool en dan mocht hij in februari 1956 , mevrouw Van Gerven definitief vervangen op de Centrumschool. Hij  kreeg het eerste leerjaar toegewezen.
Van 1970 tot 1979 werd hij directeur met klas, van de Centrumschool. Van 1979 tot zijn pensioen in 1990, was hij directeur zonder klas. Hij bleef in Hamme wonen  tot in 1971. Dan vestigde hij zich te Beveren in de Ciamberlanidreef. Het laatste levensjaar verbleef hij Rusthuis De Notelaar.
In 1990 ging D’hooge met pensioen na een loopbaan van 36 jaar en 5 maand. Het grootste deel daarvan bracht hij door in het eerste leerjaar. Het moet voor hem een grote voldoening zijn geweest te weten, dat hij een groot deel van de Beverse bevolking heeft leren lezen en schrijven. Ook de eerste communievieringen in de Sint-Martinusparochie, droegen lang zijn stempel. Na zijn carri?re trad hij in de parochie ook toe tot het Kerkkoor en zong tijdens de uitvaartplechtigheden van overledenen.
Op godsdienstig vlak was Marcel D’hooge een onderwijsmens die toonaangevend was. Hij was het, die destijds, toen de misgezangen werden vernederlandst, de moderne liederen aanleerde. De directeur hield van zingen en zelfs toen hij reeds met pensioen was kwam hij op school nog de zangstonden leiden. Voor de Centrumschool is hij een pionier geweest, want nadat directeur Ghislain Buytaert zaliger, vanaf 1955 de basis legde, heeft D’hooge het verder praktisch uitgewerkt.
Met enorme geestdrift heeft hij het Sint-Maartenfeest  op 11 november , nieuwe impulsen gegeven. Hij leerde de Beverse jeugd opnieuw het Sint-Maartenslied zingen door het in alle scholen te promoten en er zelfs een muziekcassette van te verspreiden. Hij trad dan ook toe tot het Sint-Maartencomit? waarin hij tal van initiatieven nam. Hij was het die de Beverse bakkers inschakelde en het Sint-Maartengebakje lanceerden. Dat Sint-Maarten te paard, elk jaar ook halte houdt aan de Centrumschool in de Bosdam om er te grielen, is aan Marcel te danken. Hij is er ook altijd fier op geweest dat hij Jean-Marie Pfaff heeft leren lezen en schrijven.  (F)