Nieuwe straatnamen in Beveren

Image
Een voor de hand liggende naam voor de doorsteek van Lindenlaan naar de winkels onder de tribune op KSK Beveren: Stadionplein.
BEVEREN. De Gemeentelijke Cultuurraad wordt telkens er een nieuwe straatnaam moet worden gekozen, om advies gevraagd. In 2009 gebeurde het meermaals. Onlangs werd nog een nieuwe vraag gesteld rond een straatnaam voor een verkaveling in Vrasene met ontsluiting in de Daalstraat. Het betreft een nieuwe verkaveling met 21 percelen. Er werd nu gevraagd aan de Plaatselijke Culturele Raad om twee voorstellen te formuleren.

In Kieldrecht ging het over de 'Tijl Uilenspiegelstraat' die parallel loopt met de Dorpsstraat. De werkgroep ‘straatnaamgeving’ werkt er aan. In Beveren werd voor een nieuwe verkaveling met 13 percelen en gelegen tussen de Kasteeldreef, de Ter Gaeverlaan en onlangs aangelegde Pachthof, de namen Jan Mielstraat en Neerhof voorgesteld. Het schepencollege koos voor Neerhof omdat de verkaveling aan de achterzijde paalt aan 'Pachthof', 'Alixhof' en 'Bankwegelhof'. Het woordje hof wees dus naar Neerhof.

Na het bouwen van een nieuwe hoofdtribune voor KSK Beveren kreeg de ganse omgeving daar een ander uitzicht. Vooral omdat de nieuwe tribune verschillende polyvalente en commerciële ruimtes bevat, was het daar ook nodig de parking heraan te leggen. Om aan dat nieuwe een adres te kunnen bezorgen, werd aan de Cultuurraad de nam ‘Stadionplein" voorgelegd. De raad gaf onmiddellijk gunstig advies. Zo heet dus nu de insteekweg van aan de Lindenlaan naar de nieuwe hoofdtribune.

Voor 2010 zullen ook de namen van zes dreven op Hof ter Saksen ingang vinden bij de bezoekers. In overleg met de GCR kwamen uit de bus:
De dreef tussen Haasdonkbaan en hoofdingang van het kasteeldomein heet nu de Hertaingdreef. Rotsaart-de-Hertaing was eigenaar van het domein van 1856 tot 1863.
De prachtige beukendreef tusen de Bosstraat en de hoofdingang kreeg de naam 'Meertdreef', de laatste private eigenaar.
De dreef naast de natuurtuin en het arboretum Van Driessche werd de 'Versmessendreef'. Hij was eigenaar van het domein vanaf 1781 tot zijn overlijden in 1815.
Dan volgen nog twee dreven die de naam kregen van de bomen die in de dreef zijn aangeplant:
De dreef in het park tussen de ringwal tot aan het huidig bureelgebouw van de groendienst heet 'Beukendreef' en deze in het park van hoofdingang tot aan het kasteel 'Lindendreef'.
Tenslotte is er nog de 'Hof ter Saksendreef' die wordt aanzien als de hoofdingang van het domein en loopt van in de Zandstraat Haasdonk en parking plus de voetweg naast het kasteel tot aan het arboretum.

Uit het advies van de GCR kwam voor Vrasene/Verrebroek de 'Duikeldamse Dijk' te voorschijn als naam voor een deel van de Duikeldam langs de noordzijde van de Expresweg waar geen woningen staan. De Duikeldam begint aan de Braderik en is een heuse polderstraat. De Expresweg heeft de straat doormidden gesneden en de situatie kan al eens aanleiding geven tot verwarring. Daarom heet het stuk over de Expresweg, nu Duikeldamse Dijk.

Verkavelingen zijn in Melsele de jongste jaren vrij talrijk. Er kwam weer een nieuwe verkaveling die werd ontsloten langsheen de Spoorweglaan, meer bepaald door een ontsluitingsweg en twee insteekwegen. In deze verkaveling zitten 33 woningen en 5 meergezinswoningen. De weg moest ook een naam krijgen. Er werd gekozen voor 'Rudolf Esserstraat'. Een naam die verwijst naar een periode waar mannen als Albert Panis, Gerard Van Gerven, Leon Labyt en Luitenant Van Eepoel werden doodgeschoten in 1944. Zij hebben allen in Beveren een straatnaam. Esser werd op 18 februari 1944 gefusilleerd. Hij krijgt nu ook zijn straat. Alhoewel er aan het rusthuis Briels nabij de kerk, al geruime tijd het 'Rudolf Esserplein' bestond. Maar dat zal nu voortaan het 'Frans Brielsplein' heten.

In de polder achteraan in de Broekstraat, nabij de Vliegenstal, werd er nog een straatje uitgepikt voor een nieuwe straatnaam. Enkel landbouwers maken er gebruik van maar toch is de weg al terug te vinden op kaarten uit het eerste deel van de 17de eeuw. De boeren hebben dat straatje steeds "Hoogstraat" genoemd. Dat heeft het gemeentebestuur er ook toe aangezet voor de naam te opteren. Dus, de Hoogstraat in Vrasene is er.

In Haasdonk is 'Peerkenswegel' al langer gekend maar nu is dat ook de naam voor de nieuwe weg die aansluit bij de Poerdam, naast de nieuwe sportzone van Haasdonk. De nieuwe weg ligt rond 19 aanleunwoningen achter Rust- en Verzorgingstehuis 'De Linde'. De GCR was akkoord met de naam Peerkenswegel.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN/KRUIBEKE/ZWIJNDRECHT. Het kiezen van een nieuwe naam voor de fusiegemeente mag dan wel een (bijna) onmogelijke opdracht geworden zijn, met het aanpakken van de identieke en gelijkaardige...

SINT-GILLIS-WAAS/DE KLINGE.  De overleden pastoor E.H. Armand Wymeersch (1921-2013) krijgt een eigen straat, de Armand Wymeerschstraat. De nieuwe straat komt in een nieuwe verkaveling aan de...

BEVEREN. De Beverse arts Gerard De Paep krijgt dan toch een straatnaam naar hem vernoemd. De stichter van de Sint-Annakliniek en een verpleegsterschool overleed 25 jaar geleden maar werd na de...

Celine Van GeertsomMELSELE. De Gemeentelijke Culturele Raad (GCR) was er volop mee bezig om een verkaveling die wordt ontsloten langs de IJzerstraat een straatnaam te geven. De keuze is uiteindelijk...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas eert de gebroeders De Loor uit De Klinge met een eigen plein aan de wijk Spaans Kwartier. De gebroeders De Loor, afkomstig de wijk, domineerden 75 jaar...

KIELDRECHT/VRASENE. De Gemeentelijke Cultuurraad had via zijn werkgroep straatnaamgeving voor een nieuwe straat in Kieldrecht twee namen voorgesteld: de Tijl Uilenspiegelstraat en Jaagpad. Maar geen...