OCMW Lokeren investeert fors in informatica

Image
OCMW-voorzitter Luc De Block licht de begroting voor 2010 toe.
LOKEREN. Het Lokerse OCMW heeft voor ruim 690.000 euro op de begroting van 2010 staan. Eén derde daarvan gaat naar informatica. De rest wordt verdeeld tussen de renovatie van het OCMW-rusthuis en een verhoging van het leefloon.

Het OCMW heeft grote plannen voor 2010. Een forse investering van bijna 200.000 euro gaat naar de uitbouw van een elektronisch zorgdossier voor de residenten van het rusthuis. Dat systeem moet artsen en verpleegkundigen in staat stellen het zorgproces sneller en beter op te volgen.

renovatie rusthuis

Het OCMW-rusthuis staat in de stijgers. Fase 2 van de renovatie wordt weliswaar in 2010 uitgevoerd maar was nog op rekening van 2009 begroot. Tegen maart moet de vierde verdieping klaar zijn zodat de bewoners van de lager gelegen verdieping naar de vernieuwde verdieping kunnen verhuizen, waarna de renovatie van de derde verdieping start. Die verdieping moet tegen de herfst van 2010 klaar zijn. In het najaar start de renovatie van de tweede verdieping. De residenten zullen dan verhuizen naar de paviljoenen.

In de begroting van 2010 voorziet het OCMW ruim 240.000 voor een ontwerp van de derde fase van het rusthuis en een nieuwe, centrale keuken. In deze fase wordt het gelijkvloers met een nieuw restaurant en cafetaria, extra lift en de gevels met omgevingswerken aangepakt. "Hier heeft het OCMW een trekkersrol te vervullen.", zegt OCMW-voorzitter Luc De Block. "Wie Lokeren binnenrijdt, ziet het OCMW-rusthuis Ter Durme als eerste gebouw. De huidige sombere, wat Oostblokachtige gevel moet wat opgefleurd worden. Hiervoor zoeken we in 2010 een ontwerper. We denken aan een verticale tuin met led-verlichting."

Verder maakt het OCMW in 2010 werk van nieuwe arbeidskledij die meer een huiselijke sfeer oproept. Ook de seniorenraad krijgt de volle aandacht. "We activiteiten organiseren waarbij 75-plussers actief betrokken worden. Dat moet drempelverlagend werken want er bestaat nog steeds een drempel om naar het rusthuis te gaan.", legt De Block uit.

gevolgen van de crisis

"We zien stilaan de gevolgen van de economische crisis", zegt De Block. "In 2008 kregen gemiddeld 221 Lokeraars een leefloon. Nu zijn het er al 225 en de aanvragen zitten in stijgende lijn. En we verwachten dat dit in 2010 nog meer zal stijgen. Om dat op te vangen voorziet het OCMW 4% extra budget voor het leefloon."
 
Heel wat plannen die het OCMW wil uitvoeren zonder dat de stad de dotatie verhoogd. Die dotatie blijft in 2010 onveranderd op 4,1 miljoen euro. (mb)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Sinds 2000 vangt het OCMW Lokeren in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) asielzoekers op. Daar komt nu een einde aan. Het OCMW zegt z’n overeenkomst met FEDASIL op, net als alle ...

LOKEREN. Ruim 270 80-plussers uit Lokeren zijn ingegaan op een uitnodiging van het OCMW voor een kennismaking met Woon- en Zorgcentrum Hof van Eksaarde. De senioren kregen een optreden van Rudi's...

LOKEREN. De Lokerse OCMW-raad stopt per 1 juli met het poetsen via dienstencheques. De verliezen van de sector zijn de voornaamste reden om er mee te stoppen. De voorbije jaren steeg het verlies...

LOKEREN. N-VA Lokeren pleit voor openbaarheid van bestuur bij het OCMW. "Het OCMW moet de bevolking actief inlichten over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening. Hieronder valt bijvoorbeeld de...

LOKEREN. OCMW Lokeren organiseert voor het eerst een activiteit, exclusief voor de 80-plussers in de stad. Dat maakt deelt uit van het vernieuwde seniorenbeleid. Zo'n 1.500 senioren ontvingen een...

LOKEREN. De werkloosheid in Lokeren stijgt minder dan het gemiddelde in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. Vorig jaar steeg in Vlaanderen het aantal werklozen met 15% ten...