Verschuivingen bij Vlaams Blok Oost-Vlaanderen

Op de provincieraad van vanavond zullen de Blok-raadsleden Werner Marginet en Nele Jansegers opgevolgd worden door Geert Wymeersch en Eddy Schollaert. Werner Marginet werd op 13 juni verkozen als Vlaams-parlementslid, Nele Jansegers legde op 8 juli in opvolging van Frank Vanhecke de eed af in de Senaat. Er zijn nog meer verschuivingen binnen het Vlaams Blok: Bruno Stevenheydens is Joris Van Vooren als fractievoorzitter opgevolgd. Joris Van Vooren neemt de plaats in van Werner Marginet in het bureau van de provincieraad. (mb)