"Gemeente communiceert te weinig over bouwprojecten"

STEKENE. Er zit duidelijk een haar in de boter bij de Stekene politiek wat betreft de grote bouwprojecten die de gemeente voorbereid. Enkele weken geleden stelde schepen van sport Réno Martens de bouwplannen van de uitbreiding van de sporthal voor. Nu beweert de partij Groen Progressief Sociaal (GPS) dat de gemeente tekort schiet in de communicatie rond de uitbreiding van de sporthal en nieuwbouw van het gemeenschapscentrum. 

Volgens GPS heeft het schepencollege het kostenplaatje van de uitbreiding van de sport en het nieuwe gemeenschapscentrum met minstens 5 miljoen euro te weinig begroot. Of ten minste op dergelijke manier gecommuniceerd naar de bevolking. Ook de timing van de werken baart GPS zorgen. "Als deze wordt gevolgd zoals nu vooropgesteld, beginnen de bouwwerken in het voorjaar van 2010. Eerder was er steeds gecommuniceerd pas een jaar later te starten. Door de gebrekkige communicatie hierrond dreigt de Crammerock-organisatie in ernstige problemen te geraken.", zegt Carl Ivens van GPS Stekene. "Verder zit er in dit dossier nog een onbegrijpelijk communicatiefout vanuit het college: het lastenboek van het gemeenschapscentrum moet afgerond zijn in de maand augustus van dit jaar, terwijl rechtstreeks betrokkenen jeugdhuis De Cramme pas haar engagementen en businessplan mogen komen voorstellen begin september."

Pikant detail: de website van GPS Stekene is al een hele poos offline en zal dat volgens de te lezen boodschap minstens tot eind februari blijven. (mb) 

 

Lees ook:

STEKENE. Het gemeente gaat enkele trage wegels in ere herstellen en is gestart met een inspraakprocedure. De lokale partij GPS moedigt inwoners aan om trage wegen te evalueren, aan de gemeente hun...

STEKENE. De gevraagde budgetwijziging van het dienstjaar 2011 en de vaststelling van de meerjarenplannen waren stof voor discussie op de jongste gemeenteraad. Vanuit de opposite kwam kritiek op...

STEKENE. De oppositie in de Stekense gemeenteraad, en meer bepaald de sp.a,, bekritiseerd de meerjaren plannen en het budget voor volgend jaar. Dat er een aantal plannen voor de deelgemeenten...

Tekening van de gevels van het nieuwe sportcomplex.STEKENE. Stekene heeft de ambitie om dé sportgemeente van het Waasland te worden. Een nieuwe sportzone met heel wat voorzieningen voor...