Neerbroek krijgt heringerichte speelruimtes

Image
In 2005 werd het 25-jarig bestaan van de wijk Neerbroek gevierd. De bewoners hadden toen gezorgd voor een 'kunstwerk' dat inderdaad op neer - broek wees.
ZWIJNDRECHT. De wijk Neerbroek, waar toch een 900 bewoners zijn beschikt over 3 speelpleintjes plus nog een open ruimte die nog niet werd benut. De gemeente is nu zinnens om daar eens werk te maken van een herinrichting. De aanwezige speelruimtes waren eigenlijk zodanig ingericht dat alle leeftijdscategorieën er aan bod kwamen. Maar het succes is nu wel voorbij. Nu wordt een studieopdracht aangevraagd om de 4 verschillende open ruimten her in te richten.

Door veroudering van de toestellen en materialen voldeden de pleintjes ook niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Heel wat spullen waren beschadigd  en die nog herstellen was niet opportuun. De gemeente liet dan ook al wat gevaarlijk geworden was, weghalen. Bovendien moet rekening gehouden worden met de bewonersgroep die in de loop der jaren ook wijzigde. Er werd dan ook in een voorstudie al eens uitgekeken welke leeftijd van de kinderen er belangrijk is. De wijk, die er ruim 30 jaar is, werd door meerdere ouderen verlaten en in de plaats kwamen weer jonge gezinnen.

Image
Speelruimte met basketbaluitrusting en stenen speeltafel.
Omdat de bewoners én kinderen er bij betrokken zullen worden door  inspraak, participatie en vergaderingen, kan relevante informatie worden bekomen. Op, die manier zal de inrichting kunnen gebeuren op maat van de huidige bewoners.

Alles zal wel gefaseerd verlopen en als eerste stap wordt dus nu een studieopdracht uitgeschreven. De kostprijs hiervan is niet van de poes want de gemeente zal daar 15.000 euro voor moeten neertellen.  En dan moet nog worden begonnen aan de echte inrichting. De gemeente gaat de speelruimte in Zwijndrecht op een nieuwe manier aanpakken. Dat staat zo in het nieuwe jeugdbeleidsplan 2008-2010. De gemeente heeft een nieuwe visie die vertrekt vanuit de kinderen en vanuit het spelen. Met die visie zal de speelruimte in de toekomst vorm krijgen.

Zo wil de gemeente het

Image
Een andere groene ruimte die zal worden heringericht.
De gemeente gaat er van uit dat spel voor kinderen een recht is en daarom engageert ze  zich om dat recht op spel mee te realiseren. Hierbinnen zijn verschillende plekken belangrijk: de speelterreinen, maar ook andere plekken, waar kinderen medegebruiker zijn. Ook die plekken maken deel uit van het speelweefsel: parken, pleinen, straathoeken, winkelstraten.
Ten slotte vindt de gemeente dat ook de verbindingen ertussen van belang zijn. Daarom zal de gemeente er ook aandacht voor hebben dat deze verbindingen kindgericht zijn.

Voor Zwijndrecht en Burcht  ziet het ideale speelterrein er uit als een gevarieerd  speellandschap met
verschillende speelvormen voor verschillende leeftijden en natuur-rijk. Met evenwicht tussen avontuur en geborgenheid. Grondwerken en groenvoorziening vormen de basis van het speellandschap. Speeltoestellen en meubilair vormen een aspect van afwerking van het speellandschap en veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Speelplein in 2010 in Neerbroek.ZWIJNDRECHT. De gemeentelijke speelruimtecel heeft schitterende plannen om de wijk Neerbroek een viertal speelpleinen te geven die echt zullen worden ingericht zoals...

Is deze groene ruimte in de wijk Neerbroek ook geschikt als 'bewegingstuin' voor senioren.ZWIJNDRECHT. Op de jongste gemeenteraad in Zwijndrecht kreeg de herinrichting van de speelpleintjes aan de...

In de wijk Terlocht in Burcht zullen doelen worden geplaatst op het speelplein.ZWIJNDRECHT/BURCHT. De gemeente gaat de speelruimte in Zwijndrecht op een nieuwe manier aanpakken. Dat staat zo in het...

ZWIJNDRECHT. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste woning in de Zwijndrechtse wijk Neerbroek werd opgericht, en dat werd gevierd door de bewoners. Er waren een 500 bezoekers bij aanwezig....