Waasland in beeld (56)

BEVEREN. Onze vliegende reporter sprong de voorbije dagen opnieuw op de fiets voor een kleine tocht door de regio. Gewapend met een fototoestel, een notitieblokje en potlood wist hij volgende nieuwtjes vast te leggen.

Het schoolcomplex van de Broeders of basisschool Sint-Lodewijk in de Stationsstraat is verkocht. De gebouwen waren eigendom van de stichting Hieronymus die vroeger door broeders was vertegenwoordigd. Na vier jaar onderhandelen ging in het begin van dit schooljaar de verkoop door. De koper was de scholengemeenschap van het Beverse katholiek onderwijs, welke het huidig bestuur der school uitmaakt. De prijs lekte niet uit. (er zijn wel 70 % subsidies) De Broederschool is voor Beveren een heus ‘monument’ in het onderwijs. De voorgevel staat op de lijst van erfgoed en zal dus altijd moeten bewaard blijven. Het bas-reliëf in de gevel wijst naar de belangrijkheid van het gebouw.

Het Jeugdhuis Togenblik straalt nog steeds onder de resultaten van ‘Graffiti Jam” dat speciaal werd georganiseerd om de muren rond het centrum op te smukken. Het was de bedoeling om van het saaie terras kleurrijke en sfeervolle locatie te maken. Het was het eindresultaat van een graffitiworkshop tijdens de maand augustus.

 

Nadat de buitenrestauratie van Hof Ter Welle Beveren reeds tien jaar geleden werd uitgevoerd, wil de gemeente nu ook werk maken van de binnenrestauratie. Het kasteel zal een ‘erfgoedhuis’ worden waarin naast de heemkundige kring ook de Beverse Kunst een plaats zal krijgen. De kelderverdieping zal aangepast worden en een polyvalente ruimte worden die zal kunnen gebruikt worden door de lokale verenigingen. Op het gelijkvloers komt een tentoonstellingsruimte. Al die verbouwingswerken worden op 2 miljoen euro geraamd. In de loop van 2012 moet alles klaar zijn.

 

Aan het water in de kasteelvijver van Hof Ter Welle is duidelijk te zien dat er tonnen slib zijn uitgehaald toen de herfst begon. Na 15 jaar mocht die vijver wel eens gesaneerd worden want er was al geurhinder waar te nemen. Het stinkende slib weghalen van de bodem kostte de gemeente meer dan 80.000 euro. Er zal getracht worden om circulatie in het water te brengen om zo te vermijden dat het weer mis loopt. Het was de gespecialiseerde Beverse firma Heyrman-De Roeck die de baggerwerken uitvoerde.

 

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting zit zeker niet stil. In het voorbije jaar realiseerde het 34 nieuwe sociale woongelegenheden. Verder werden ook 169 woningen gerenoveerd. En er is nog wat te vinden op de lijst der projecten die op komst zijn die in Beveren 67 woningen zullen leveren en 48 in Kruibeke. Hier in beeld, een renovatie langs de Donkvijverstraat in Beveren.

 

Op het Vlaams Mobiliteitscongres in Brussel werd de Vrasenestraat als model voorgesteld als een geslaagd project om van een drukke straat met verkeer  een verkeersluwe te maken met voetgangerszone. Een wandelstraat eigenlijk. Het was het kabinet van minister Crevits  dat er de Vrasenestraat uitkoos als model voor Vlaanderen. Dat deze straat thans een schitterende uitstraling kent, is ook wel te danken aan de inbreng van de handelaarsvereniging 'Aangenaam Winkelen'.

(rd)