Bookface, drie tentoonstellingen onder één dak

SINT-NIKLAAS. Nog tot 7 juni is in de Tentoonstellingszaal aan de Zwijgershoek de 24ste Grafiekbiënnale te bezoeken. Dat zijn maar liefst drie tentoonstellingen over het thema 'het boek' onder één dak.

Het eerste gedeelte van de tentoonstelling brengt onder de noemer ‘Boekenschatten’ een reeks zeldzame beelden van privébibliotheken, gefotografeerd door leden van het collectief Parrèsia. In een oude boekenkast staan de kostbare schatten van enkele mensen met een hart voor boeken te kijk.

Een mooie selectie van 100 inzendingen van de 17de Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd kleurt het tweede deel van de biënnale. Maar liefst 447 kunstenaars uit 47 landen hebben met 1.015 exlibris en andere kleingrafiek aan de wedstrijd deelgenomen. Het leeuwendeel van de kunstenaars werkte rond het Thema ‘het boek’. Een aantal kunstenaars verkoos een creatie te maken rond het thema ‘de heilige Nicolaas’.

Onder de titel ‘Het boek verbeeld(t)’ creëerde kunstenares en doctorandus Ruth Loos twee- en driedimensionale actuele kunstwerken. Concreet treft de bezoeker in dit derde gedeelte van de tentoonstelling grafisch werk, foto’s en tekeningen aan die reflecteren over wat een boekobject (kan) zijn. ‘Het boek verbeeld(t)’ verkent de raakvlakken tussen wetenschap en kunst.
Ruth Loos over haar werk in deze tentoonstelling: "Mijn zoektocht naar het fenomeen boek ben ik gestart met de creatie van een reeks boekobjecten. Hiertoe werden bestaande boeken gemanipuleerd en getransformeerd: ze werden beschilderd, bestempeld, ingepakt, ontkaft, ontbonden, versneden, ingebreid, uitgebreid, omwikkeld, gesloten of voor altijd geopend. Sommige behielden daarin hun oorspronkelijke boekvom, andere werden ontmanteld tot een nieuwe beeldende gestalte. Naast deze boekobjecten creëerde ik ook enkele ‘boekachtigen’ in boekvreemde materie. Met deze subzoektocht heb ik enkele dimensies van het boek kunnen verkennen door me te concentreren op de vorm en de materie, door minimale ingrepen of door sterk transformerende handelingen."

Op zondag 26 april om 14.00 uur verzorgt Ruth Loos in SteM Zwijgershoek een lezing over de ‘Dimensies van het boekobject’. De deelname is gratis. De lezing wordt gevolgd door een receptie in samenwerking met vzw Lekkers uit Oost-Vlaanderen.

Ruth Loos organiseert op zaterdag 16 mei om 14u30 een rondleiding in de tentoonstelling. De rondleiding kost €5. Inschrijven kan bij de Vrije Ateliers op het nummer 03/ 777 46 84.

Op zaterdag 25 april en zondag 26 april zijn er in SteM Zwijgershoek verschillende activiteiten in het kader van het literaire Archipelweekend:
een boekenschatting door CC Boontje op zaterdag 25 april van 14.00-16.00 uur
een poëzie-uur door Curieus en CC Boontje op zaterdag 25 april van 16.00-17.00 uur
de ruildag 2009 van Graphia vzw voor exlibris- en kleingrafiekverzamelaars op zondag 26 april 2009 van 10.00-17.00 uur
de prijsuitreiking Junior journalistenwedstrijd van het Davidsfonds Sint-Niklaas op zondag 26 april van 11.00-13.00 uur


De biënnale gaat door van 18 april tot 7 juni in de Tentoonstellingszaal, Zwijgershoek 14 te Sint-Niklaas. Openingsuren:  dinsdag – zaterdag: 14.00-17.00 uur / zondag 11.00-17.00 uur /
gesloten op maandag.